Smärtstillande medel kan göra det svårt att svälja

Johanna Savilampi, forskare vid Örebro universitet, har undersökt hur det smärtstillande medlet remifentanil påverkar förmågan att svälja. Resultaten visar att om medlet används i för höga doser kan det leda till att innehåll från magsäcken hamnar i lungorna.

– Det är en biverkan läkare som arbetar med bedövning och smärtlindring måste vara medvetna om. Remifentanil påverkar själva sväljningen, i både svalg och matstrupe. Det innebär att skyddet till patientens luftvägar försämras, säger Johanna Savilampi som nyligen kommit ut med sin avhandling Effects of Remifentanil on Esophageal Sphincters and Swallowing Function.

Remifentanil används framförallt för att minska smärtan i samband med kirurgiska ingrepp samt vid behandling av svårt sjuka patienter. Medlet påverkar förmågan att svälja när patienten är vaken vid operationen, till exempel då smärtstillande medel ges samtidigt med lokalbedövning. Att låta patienter vara vakna istället för nersövda blir allt vanligare inom sjukvården, eftersom patienten slipper biverkningar i form av trötthet och illamående.

– Fördelen med remifentanil är att det verkar oerhört snabbt och lämnar kroppen lika snabbt, direkt då droppet tas bort. I grunden är det ett bra läkemedel, idealiskt för situationer när patienten får ont under ingreppet, men inte efteråt. Några exempel är när man ska dränera gallblåsor med hjälp av röntgen eller undersöka magsäcken med gastroskop, säger Savilampi.

Vad kan gå fel?

– Cirka fem procent av patienterna som opereras drabbas efteråt av stora besvär i lungorna, till exempel lunginflammation. Bland äldre personer ligger antalet runt 20 procent.

I vissa länder har man börjat använda remifentanil i samband med förlossningar. Där är faran för komplikationer ännu större.

– De patienterna har inte avstått från mat och dryck som man gör vid andra kirurgiska ingrepp. Det ökar risken ytterligare för att innehåll från magsäcken eller från svalget ska hamna i lungorna, fastslår Savilampi.

Svalget en fascinerande mekanism

– Jag är fascinerad av svalgfunktionen och hur perfekt den fungerar. Allting kommer in samma väg genom svalget, men ändå är det ytterst sällan som det går fel. Det är en automatiserad händelse, något man gör helt omedvetet. Men om det inte fungerar kan det leda till stora problem.

Genom att studera över 1000 sväljningar har Johanna Savilampi kommit fram till att vårdpersonal måste tänka mer på i vilka doser de använder remifentanil när patienterna är vakna.

– Vi behöver också fundera på när andra smärtstillande medel kan vara att föredra, avslutar Savilampi.

Text: Maria Alsbjer
Foto: Lars-Göran Jansson