Studenter gav konsert för människor på flykt

Helgens välgörenhetskonsert på Örebro universitet drog 300 besökare.

- Vi ville göra något för att hjälpa alla de människor som flyr från krigets Syrien och en välgörenhetskonsert var något vi alla tyckte kändes rätt att genomföra, säger Sofia Svärd.

Sofia Svärd är musikstuderande på Musikhögskolan vid Örebro universitet, där hon inriktar sig på jazz- och rockmusik. När hon förde fram idén om en välgörenhetskonsert till sina studiekamrater lät gensvaret inte vänta på sig. Många ville vara med och bidra. Lördagen den 24 oktober ägde konserten rum vid Örebro universitet.

- Över 300 besökare kom. Helt fantastiskt eftersom vi räknade med kanske hundra. Det var oerhört roligt.

Varför en välgörenhetskonsert?

- Jag tror att många studenter liksom jag känner sig ganska hjälplösa när de ser hur det ser ut i världen och den flyktingsituation som uppstått i spåren av Syrienkrisen. Det är svårt att ensam hjälpa till, men tillsammans kan vi göra skillnad. Under kvällen var alla välkomna att bidra med vad just de kan dela med sig av. Till konserten kunde man komma och få en trevlig stund samtidigt som man kunde bidra med det man kan.

Hur genomfördes insamlingen?

- Vi samarbetade med Röda korsets ungdomsförbund som hade representanter på plats med insamlingsbössor. Pengarna gick direkt till Röda korsets insamling På flykt.

Vad innehöll konserten?

- Det var studenter vid Musikhögskolan här i Örebro som framträdde och bjöd på ett blandat program med både teater och musik i en rad olika genres. Det var viktigt att känna att vi gjorde något gott tillsammans för att hjälpa andra.