Toppbetyg för samarbete kring innovation

Innovationsmyndigheten Vinnova ger Örebro universitets innovationsarbete tillsammans med Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet högsta betyg. God förankring, hög kvalitet och bra stöd till studenterna lyder omdömet.

Landets tolv innovationskontor inrättades 2009 och har till uppgift att öka nyttiggörandet av forskning. Nu har Vinnova, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, genomfört en utvärdering av innovationskontorens prestationer. Utvärderingen kommer delvis att ligga till grund för hur fortsatta medel fördelas från 2016.

Samarbetet i innovationskontoret Fyrklövern sker mellan fyra universitet: Örebro universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Nu har Vinnova gett verksamheten högsta betyg.

- På Örebro universitet har vi kommit långt med att få ett bra och komplett innovationssystem på plats som riktar sig till att hjälpa forskare och studenter. När vi dessutom kan samverka med de andra universiteten kring de här frågorna ger det extra kraft och möjligheter, säger Anna Ragén, chef för avdelningen Externa relationer vid Örebro universitet.

Från idé till nyttiggörande

Sedan 2010 har över 600 innovationer och idéer från forskare eller andra universitetsanställda utvärderats inom Fyrklöversamarbetet. Av dessa har 253 sitt ursprung från innovatörer vid Örebro universitet och 18 av innovationerna har fått immaterialrättsligt skydd. 42 företag har startats där innovationskontoret varit inblandat. Från studentgruppen har cirka 630 idéer utvärderats från Örebro universitet under samma period och cirka 270 företag startats.

- Mycket glädjande och ett tecken på att vi gör ett bra jobb för att underlätta för att stödja forskare och entreprenörer till att utveckla och förverkliga sina idéer, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.