Tuffa utmaningar för musikutbildningar i Europa

Konstnärlig utveckling ska kombineras med anställningsbarhet, att studenterna är redo för arbetsmarknaden, och det ställer höga krav på Europas utbildningar för klassiska musiker. Eva Georgii-Hemming, forskare vid Örebro universitet, har fått 5 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för att undersöka hur musikutbildningar runt om i Europa hanterar detta.

– Kravet på anställningsbarhet innebär att högre musikutbildning förväntas utbilda kompetenta musiker som, å ena sidan, kan bära traditioner och, å andra sidan, är entreprenörer som kan driva ett mindre företag, säger Eva Georgii-Hemming, professor i musikvetenskap.

Högre musikutbildning utmanas dessutom av akademisering och förändringar i samhällets musikliv. För att få till stånd de nya akademiska uppgifterna måste musikinstitutioner stimulera forskning inom ramen för konstnärlig praktik.

– Konstnärlig praktik ställs mot vetenskaplig forskning och samhällsrelevans mot konstens autonomi. Sammantaget får vi starka diskussioner som utmärks av motstridiga åsikter, säger Eva Georgii-Hemming.

Musikers plats i samhället

Forskarna ska jämföra hur processer av akademisering påverkar musikutbildningar i Europa. Vilka uppfattningar finns det om musikers kompetens och plats i samhället? Forskarna kommer intervjua institutionsledare och lärare i Sverige, Norge och Tyskland och ta del av officiella dokument.

De kommer analysera vilka föreställningar om musikeryrket, kompetens och forskning som förhandlas och omförhandlas. Analyserna utförs mot bakgrund av olika traditioner, värderingar och institutioner. Det gör det möjligt att jämföra motsättningar, likheter och skillnader på institutionell, nationell och internationell nivå.

I projektet ingår förutom Örebro universitet, Lunds universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges Musikkhøgskole, Oslo, Norge Universität zu Köln, Tyskland, Hochschule für Musik Dresden och Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen, AEC.

Text: Linda Harradine
Foto: Privat