Tusentals nya studenter när höstterminen drar igång

På måndag drar höstterminen igång och upp emot 3 500 nya studenter påbörjar sina studier vid Örebro universitet. Anna Blomberg är ny introduktionsansvarig på universitetet och arbetar för att de nya studenterna ska få ett så bra mottagande som möjligt.

När höstterminen startar på måndag den 31 augusti råder bråda dagar på Örebro universitet. Tusentals nya studenter ska därmed finna sin plats i en många gånger ny miljö, lära känna nya kamrater och komma igång med sina studier. Det ställer stora krav på en bra introduktion där många är engagerade för att alla nya ska känna sig både välkomna och få en bra information inför det nya läsåret. Anna Blomberg är introduktionsansvarig på Örebro universitet och samarbetar med kårsektionerna för att åstadkomma detta:

- Vi har ett välfyllt och varierande introduktionsprogram, som bland annat innehåller föreläsningar i studieteknik och att tala inför publik, rundvisning på campusområdet och trevliga tävlingar. Dessutom anordnar kårsektionerna aktiviteter för att studenterna ska lära känna varandra och få praktisk information om Örebro som studentstad.

Ska passa alla

Andra inslag i programmet är guidningar på universitetsbiblioteket, en särskild lunch för studenter som är föräldrar, och en prova-på-vecka på lärosätets gym.

- Introduktionen är naturligtvis frivillig och kostnadsfri, och vi har som utgångspunkt att där ska finnas något som passar alla.

Samarbetet mellan universitetet och kårsektionerna är grundläggande för det omfattande programmet, som inte hade varit möjligt utan de många erfarna studenter som frivilligt engagerar sig och ställer upp som faddrar. Anna Blomberg vet vad det arbetet innebär eftersom hon själv har erfarenhet av att vara fadder.

- Det är ett fantastiskt bra sätt för att nya studenter ska känna sig välkomna. Dessutom är det roligt att själv vara fadder eftersom man märker att det uppskattas. Det blir en bra stämning när de som studerar här hjälper varandra med allt från praktiska tips och information om studielivet till rent sociala kontakter.

Rekordmånga sökande

Studera vid Örebro universitetet har blivit allt mer populärt. Till höstens program och kurser sökte mer än 45 000, vilket är rekord. Universitets- och högskolerådets statistik visar bland annat att Örebro universitet är det lärosäte bland landets breda universitet och högskolor där antalet förstahandssökande till programutbildningarna ökat mest. Lärosätets utbildningar till jurist och läkare återfinns som nummer 13 och 17 bland landets mest sökta. Utbildningarna till socionom, psykolog och kriminolog placerar sig också väldigt högt.