Två ministerbesök på två dagar

Två ministrar besökte Örebro universitet i veckan: Helene Hellmark Knutsson och Kristina Persson. Här har de bland annat pratat framtidsfrågor och högre utbildning. Vid sidan om samtal med universitetets ledning fick de också en inblick i lärosätets framstående robotikforskning.

Vad kan en framtidsminister göra åt framtiden? Det var en fråga som Kristina Persson fick under torsdagens öppna diskussion i en av föreläsningssalarna.

- I en allt mer globaliserad värld som dessutom förändras snabbt blir det också viktigare att förstå vad som händer för att kunna möta förändringarna på ett bra sätt. Min uppgift är att bidra med kunskap så att vi kan ta de politiska beslut som behövs i ett längre perspektiv, sa Kristina Persson.

Diskussionen kom att handla om framtidsfrågor och politikernas dilemma, att vara beredda på att ta kortsiktigt impopulära beslut för att de är nödvändiga på sikt.

- Jag tror att politisk vilja och politiskt mod är grunden för att vi ska kunna gå mot en mer hållbar värld och det kräver också att politiker vågar kliva fram och fatta beslut som är långsiktiga, menade Kristina Persson.

Högre utbildning på agendan

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gästade Örebro universitet på onsdagen. I samband med hennes besök i Örebro offentliggjorde regeringen också sitt förslag på nytt system för att säkra kvaliteten av den högre utbildningen i Sverige.

- Vi har ett tydligt löfte i regeringsförklaringen. Kvaliteten i högskolan ska höjas. Även om svensk högskola generellt sett håller hög kvalitet finns det områden där den behöver förbättras. Regeringen vill också ha ett internationellt accepterat system för att skapa legitimitet för svensk högskoleutbildning, sa Helene Hellmark Knutsson.


Förslaget består av fyra delar; examenstillståndsprövning, utbildningsutvärdering, granskning av lärosätens kvalitetssäkringssystem och tematiska utvärderingar. Universitetskanslersämbetet kommer att ansvara för att vidareutveckla och implementera systemet i samråd med lärosätena och företrädare för studenter och arbetsliv.