Två ministrar till Örebrokonferens om entreprenörskap och innovation

Två ministrar kommer till Swedish Entrepreneurship Summit I Örebro den 18-19 mars. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

- Ministerbesöket är en signal om hur viktiga entreprenörskaps- och innovationsfrågorna är för hela samhället, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin, som också sitter med i Entreprenörskapsforums styrelse.

Swedish Entrepreneurship Summit är Småföretagsdagarnas efterföljare och Entreprenörskapsforums stora årligen återkommande konferens för att uppmärksamma och öka förståelsen om entreprenörskap och innovation. Årets teman är sociala innovationer, nyföretagande och storföretagens roll i samhällsekonomin.

Entreprenörskapsforum är en nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet. Organisationen arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.

Viktigt för universitetet

Historiskt har organisationen bakgrund från bland annat Örebro universitet. I dag sitter rektor Jens Schollin och professor Lars Hultkrantz, båda Örebro universitet, i Entreprenörskapsforums styrelse.

- Vi är ett universitet i ständig utveckling med en tydlig vision att ge människor som arbetar och studerar här förutsättningar att förverkliga nya idéer. Entreprenörskap är en viktig fråga för oss, säger rektor Jens Schollin.

Örebro universitet arbetar målmedvetet för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovation. I dag finns ett komplett innovationssystem på plats där samhällsnyttiga idéer som föds ur utbildning och forskning kan få stöd att utvecklas och nå resultat. I det här arbetet samverkar universitetet också med företag och andra lärosäten. Engagemanget i Entreprenörskapsforum är också en del i det arbetet.