Tyst minut den 27 april kl 12

För att hedra de 147 människor som dödades och 79 som skadades vid terrorattentatet vid Garissa University College i Kenya den 2 april, håller alla europeiska universitet en tyst minut i protest mot attentatet.

EUA (European Universities Association) framhåller att alla former av våld eller angrepp på utbildningar strider mot universitetens värdegrund om tanke- och yttrandefrihet, tolerans och autonomi. Det undergräver unga människors ambitioner och grundläggande rätt att få utbildning och kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland, samhället och världen. EUA uppmanar därför alla universitet i Europa och även i andra världsdelar att solidariskt förenas i fördömandet av alla former av våld mot utbildning.

Vid Örebro universitet uppmanar vi alla studenter och medarbetare att hedra de drabbade under en tyst minut den 27 april kl. 12.00.