Vad händer när vi låter datorn bestämma?

– Det blir i dag allt vanligare att offentliga verksamheter "lämnar över" handläggning och beslutsfattandet till en dator. Vi vill undersöka vad som kan hända när datorn får ta beslut, säger Örebroforskaren Karin Hedström, som har fått 2,7 miljoner kronor från Forte.

I Little Britain-sketchen "The computer says no" besöker en liten flicka sjukhuset med sin mamma. Flickan har en läkartid för att ta bort sina halsmandlar. När hon och mamman kommer till sjukhuset möts de av en receptionist som bestämt hävdar att flickan är inbokad för en höftledsoperation, inte alls för att ta bort sina halsmandlar. Halsmandlarna säger datorn nej till – "the computer says no!".

– Den här episoden visar vad som kan hända mellan medborgare och tjänsteman när datorn får bestämma. I vårt projekt vill vi undersöka vad som händer när IT får rollen som handläggare och beslutsfattare inom offentliga verksamheter, säger Karin Hedström, forskare i informatik vid Örebro universitet.

Forskarna ska undersöka hur automatiseringen påverkar handläggares kompetens, handlingsutrymme och möjlighet att ta ansvar. De ska också studera hur människor påverkas – vilken hänsyn som tas till deras livsval och villkor.

Studien genomförs inom en framväxande forskargrupp med statsvetare och informatiker från Örebro och Linköpings universitet med fokus på konsekvenser av ökande IT-användning i offentlig förvaltning och demokratisk styrning.

Text: Linda Harradine
Foto: Anders Liljenbring