Växande intresse för Linje 14

Det framgångsrika projektet Linje 14 växer. Nu är fler skolor och svenska kommuner intresserade av Örebrokonceptet där högstadieelever, genom läxhjälp och andra aktiviteter, får stöd för att gå vidare till högre studier. Projektet drivs av Örebro universitet och Örebro kommun.

Redan 2003 startade Linje 14 med målet att skapa intresse och motivation hos skolungdomar från studieovana miljöer att gå vidare till högre studier. För två år sedan utvärderades projektets första tio år med bra resultat.

- Utvärderingen visar att övergången till högre studier bland högstadieeleverna på Vivallaskolan i Örebro har ökat markant sedan Linje 14 startade för tolv år sedan. Dessutom är projektet mycket uppskattat såväl av elever och föräldrar som skolpersonal, säger Pia Ridderby, verksamhetsansvarig för Linje 14, Örebro universitet.

Stort intresse

Förutom att projektet väckt brett politiskt intresse är nu fler svenska kommuner intresserade av att importera det framgångsrika projektet.

- Vi har förfrågningar från flera svenska kommuner som är intresserade av att ta till sig Linje 14-konceptet. Vi har till och med fått en förfrågan från Lettland. Dessutom för vi diskussioner om att utveckla samarbeten med lärosäten i andra länder för att utbyta erfarenheter kring ökad utbildningsnivå, integration och delaktighet i samhället – lärdomar som Linje 14 kan dra nytta av.

Också på det lokala planet är fler skolor i Örebro intresserade av att delta. Det kan innebära att Linje 14 kommer att växa.

Läxhjälp med universitetsstudenter

I dag samarbetar Linje 14 med tre högstadieskolor i Örebro: Vivallaskolan, Västra Engelbrektsskolan och Mellringeskolan. Genom en mängd olika aktiviteter såsom läxhjälp, studieteknikkurser, workshops och studiebesök får eleverna möjlighet att träffa representanter för Örebro universitet varje vecka.

- Centralt i vårt arbete är de 50-tal universitetsstudenter som på frivillig väg regelbundet träffar och hjälper högstadieeleverna. Två gånger i veckan finns dessa studentambassadörer ute på skolorna för att erbjuda läxhjälp efter skoldagens slut.

Linje 14 samarbetar också med skolornas studievägledare kring information till föräldrar om gymnasieval och högskolestudier. Årligen deltar cirka 600 högstadieelever i Linje 14:s aktiviteter.

Varför är Örebro universitet så engagerade i det här?

- Det ligger i vårt intresse att få en så bred rekryteringsbas som möjligt. Dessutom är det viktigt för samhället i stort att så många som möjligt utbildar sig, säger Pia Ridderby.