6,4 miljoner till forskning om engagerande naturvetenskap i förskola och skola

Bodil Sundberg

Många förskolor arbetar med naturvetenskap i olika miljöer och med stor uppfinningsrikedom. Örebroforskaren Bodil Sundberg har fått 6,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur skolan kan fånga upp och bygga vidare på det barnen lärt sig i förskolan.

- Det finns studier som visar att barns erfarenheter i svenska eller matematik från förskolan inte tas tillvara i uppföljande stadier. Det finns tecken på att detta också gäller naturvetenskap, säger Bodil Sundberg, lektor i biologi och forskare i naturvetenskapernas didaktik vid Örebro universitet.

I tidigare studier har det visat sig att många förskolor har kommit långt i att erbjuda barn ett lustfyllt och kreativt sätt att lära om naturvetenskap. De arbetar med naturvetenskap redan när barnen är små och kan på så sätt ge elever förutsättningar att förstå och tycka om den naturvetenskap de sedan möter i skolan. Förskolans undervisning bygger på en stor bredd och uppfinningsrikedom, som det skulle gå att bygga vidare på.

Minskar i variation

- Men vi vet att de miljöer och redskap som lärare och barn har till sitt förfogande för naturvetenskapliga aktiviteter tenderar att minska i variation, omfång och tillgång ju äldre barnen blir, säger Bodil Sundberg.

Det finns inga studier med fokus på hur undervisning i naturvetenskap formas med tanke på övergångarna mellan olika stadier. Däremot finns det forskning som visar att förskoleklassen i stort inte har blivit den mjuka övergång mellan förskolans och grundskolans arbetsformer som den var tänkt att vara.

- Barnen går från en undervisningskultur till en annan när de byter mellan förskola, förskoleklass och skola. Kulturerna skiljer sig när det gäller synen på barnet, lärande och kunskap vilket i sin tur påverkar hur man formar aktiviteter, säger Bodil Sundberg.

Spännande undervisning

Efter att ha undersökt hinder och möjligheter till ett gemensamt förhållningssätt för att forma naturvetenskapsundervisning kommer forskare och lärare tillsammans skapa och pröva modeller för en engagerande, lustfylld och spännande undervisning som också bygger på kontinuitet och progression mellan de olika skolformerna förskola, förskoleklass och årskurs 1-3.

- Jag hoppas att vårt projekt ska bidra med kunskap som kommer till nytta både i praktiken och inom lärarutbildningen.

Forskare i projektet:
Projektet är ett samarbete med Umeå universitet. Christina Ottander, Karin Due, Sofie Areljung och Kennet Ekström från Umeå universitet och Marianne Skog från Örebro universitet medverkar.

Text och foto: Linda Harradine