Amerikan hedersdoktor för forskning om våldsutsatta barn

Sandra Graham-Bermann, professor i psykologi och psykiatri vid University of Michigan, har utsetts till ny filosofie hedersdoktor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, vid Örebro universitet (Sverige). Hon hedras för sin forskning kring våldsutsatta barn och de metoder som utvecklats för att stödja dessa barn, stödmetoder som bland annat används i Sverige.

Sandra Graham-Bermann

Sandra Graham-Bermann

– Jag har haft förmånen att arbeta med fantastiska kolleger från Sverige och hela världen, för att bygga kunskap om hur våld påverkar barnens liv. I slutändan är allas vårt syfte inget mindre än att stoppa de nedärvda familjevåldet. Jag är hedrad av att ha blivit utsedd till hedersdoktor vid Örebro universitet, säger Sandra Graham-Bermann.

Promoveringen sker vid universitetets akademiska högtid den 13 februari.

Sandra Graham-Bermann är professor i psykologi och psykiatri vid University of Michigan, där hon forskar om hur olika former av våld påverkar barns anpassning till vardagslivet.

Utvecklat nya metoder

Under mer än 20 år har hon utvecklat nya metoder för att studera barns rädsla och oro, traumatisk stress, attityder och föreställningar om våld, familjestereotyper och konflikter mellan syskon. Med stöd från nationella amerikanska organ och stiftelser på lokal och delstatsnivå har hon utvecklat och utvärderat metoder för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn.

Hon är författare till mer än 90 publikationer och som ledare för the Child Violence and Trauma Lab vid institutionen för psykologi, University of Michigan, har hon tillsammans med sitt forskarteam, bestående av seniora forskare och forskarstuderande, studerat både de beteendemässiga och känslomässiga anpassningar som görs av barn utsatta för familjevåld och trauma och de metoder man utvecklat för att stödja dessa barn. Dessa stödmetoder har kommit att användas i fler än hälften av USA:s delstater och i flera andra länder, däribland Sverige.