Återvinner livsnödvändig fosfor med slagg

Bild på dagvattenbrunn.

Dagvatten från vägar är en källa till återvunnen fosfor.

Med slagg från ståltillverkning ska livsnödvändig fosfor utvinnas ur avloppsvatten, för att kunna användas på nytt. Forskare från Örebro universitet deltar i ett projekt som fått fyra miljoner kronor från Vinnovas innovationsprogram Metalliska material för att utveckla en ny reningsteknik.

Stefan Karlsson

– Vi vet att nuvarande kända tillgångar av fosformineral kommer att vara tömda inom 30 till 50 år. Därför måste vi återvinna den fosfor som redan finns i omlopp, säger Stefan Karlsson, professor i kemi vid Örebro universitet.

Det har varit känt länge att slagg från stålframställning teoretiskt kan binda föroreningar och därmed rena vatten. Forskningsprojektet Minirent har utvecklat en teknik som gör att slaggen binder fosfor och tungmetaller mycket effektivare. Nu ska tekniken testas i stor skala

Projektet är ett samarbete mellan tre universitet och en rad industriföretag och uppdelad i tre moment.

– Vårt jobb är att optimera inbindningen av ämnen till slaggen och sedan utvinna fosfor, som sedan kan återanvändas. Det handlar också om att separera och ta hand om tungmetaller och sällsynta jordartsmetaller. Vi ska också testa så att vattnet är rent, säger Stefan Karlsson.

Olika typer av avloppsvatten

Forskare från Luleå tekniska universitet tar hand det första steget i processen genom att ta fram den bästa kvaliteten på slagg, utan att påverka kvaliteten på stålet. KTH-forskare är ansvariga för den sista fasen, att konstruera filter.

– Det handlar om tre olika typer av avloppsvatten, från reningsverk, industrin och dagvatten från vägar med mycket trafik, eftersom det är stor skillnad mellan dem, säger Stefan Karlsson.

Målet med projektet är att slaggen ska vara ett miljövänligt sätt att rena vatten, samtidigt som de deltagande företagen ska kunna stärka sin konkurrenskraft genom att tillverka rätt typ av slagg.

Text: Maria Elisson