Att leva med ovisshet i väntan på ett cancerbesked

Väntetiden för män som utreds för prostatacancer är lång. Örebroforskaren Katja Fall har tillsammans med sina medarbetare fått en miljon kronor från Cancerfonden för att undersöka hur ovissheten påverkar dem – kan stressen till exempel påverka chansen att överleva.

Prostatacancer är den vanligaste cancern i Sverige. 2014 fick närmare 11 000 män veta att de har prostatacancer. Att vänta på att få besked om man har cancer eller inte kan vara kopplat till stark psykisk stress och män som utreds för prostatacancer får ofta vänta längre än andra patienter.

- Först kommer vi ta reda på hur utredningens längd påverkar stressbördan hos patienterna, säger Katja Fall, docent i medicin vid Örebro universitet.

- På längre sikt kommer vi även att undersöka om stressreaktionen kan kopplas till tumören och sjukdomsförloppet. Ny kunskap om de påfrestningar som uppstår under utredningstiden skulle öka möjligheterna till ett förbättrat omhändertagande av patienterna.

Forskarna ska undersöka om en kortare utredningstid minskar de fysiska och psykiska stressnivåerna. 2 400 män ska ingå i studien och forskarna kommer mäta nivåerna av stresshormonet kortisol i saliv och hårprover.

Text: Linda Harradine