Avhandling identifierar verktyg för att spåra cancer med biomarkörer

I avhandlingen identifieras olika metoder för att spåra cancer med hjälp av biomarkörer.
– Just nu finns ingen direkt klinisk användning för det jag kommit fram till. Men på sikt tror jag att den här typen av forskning kommer att bli mycket betydelsefull för diagnostik och prognostik av cancer säger Benjamin Ulfenborg, som disputerar vid Örebro universitet i biomedicin.

Cancer är den näst vanligaste orsaken till dödsfall över hela världen, i fjol drabbades drygt 60 000 svenskar av cancer. Ett stort fokus inom cancerforskningen ligger på att upptäcka biomarkörer relaterade till cancer.

– En biomarkör är en biologisk molekyl i vävnader och kroppsvätskor och som kan användas för att förutsäga eller bedöma sjukdomstillstånd. Syftet med min avhandling är just att utveckla verktyg för identifiering och utvärdering av nya biomarkörer, berättar Benjamin Ulfenborg.

Hitta algoritmer

Han arbetar med bioinformatik, vilket bland annat handlar om att utveckla algoritmer som kan lösa biologiska problem, i det här fallet att hitta biomarkörerna. Algoritmer kan jämföras med ett datorprogram med en systematisk funktion.

MikroRNA är små RNA-molekyler som reglerar uppskattningsvis 60 procent av våra gener. Med hjälp av algoritmerna kan miRNA-markörer identifieras som kan vara involverade i utvecklingen av förändringar i kroppens celler. Om förändringarna sker tidigt i cancerutvecklingen kan biomarkören användas för att upptäcka cancern tidigare.

– Förenklat kan man säga att jag letar efter skillnader i funktionen hos mikroRNA mellan friska celler och tumörer och på så sätt kunna avgöra om ett cellprov kommer från tumör eller inte.

Benjamin Ulfenborg disputerar 3 februari med avhandlingen Bioinformatics tools for discovery and evaluation of biomarkers.