Avhandling om röntgen ändrade USÖ-rutiner

Muhammed Alshamari

Muhammed Alshamari

Studien visade på snabbare och bättre diagnoser till lägre stråldoser. Muhammed Alshamari har sin avhandling i medicin vid Örebro universitet jämfört olika röntgenmetoder. Hans resultat har lett till att Universitetssjukhuset i Örebro ändrat sina rutiner för patienter med akuta buksmärtor och problem med ländryggen.

Snabb och precis röntgen är avgörande för patienter med buksmärtor:

– Fördröjning av rätt diagnos vid en livshotande situation kan få livsavgörande konsekvenser, konstaterar Muhammed Alshamari.

Slätröntgen är den vanliga metoden för att undersöka buken och ländryggen, trots att det finns vetenskapliga bevis på problem med att ställa diagnoser. Skiktröntgen, datortomografi, i sin har en mycket större precision, men till priset av höga stråldoser.  Muhammed Alshamari har i sin studie konstaterat att bildkvaliteten från datortomografi med låga doser är bättre än från vanlig slätröntgen, vilket medför säkrare diagnoser. Och strålningen är alltså lika låg som vid slätröntgen, betydligt lägre än vid standard-datortomografi.

Det finns även andra fördelar med skiktröntgen. Undersökningen går snabbt och patienten behöver inte kontrastmedel. För äldre patienter är det bekvämare att inte behöver vrida sig och ligga i olika positioner som vid slätröntgenundersökning. Sjukdomar som snabbare kan diagnostiseras är till exempel är tarmvred, inklämt bråck, inflammerade tarmfickor och bukkörtelinflammation.

Muhammed Alshamari har också studerat röntgen av ländryggen med samma positiva resultat för att upptäcka förändringar vid exempelvis skelettskador.

Lågdos skiktröntgen ersätter nu slätröntgen vid undersökning av buken och ländryggen för inneliggande och akuta patienter på Universitetssjukhuset i Örebro

– Resultatet var så tydligt och radiologerna som har granskat bilderna var överens, säger Muhammed Alshamari.