Belönad artikel om idrott och hälsa

Professor Mikael Quennerstedt vid Örebro universitet har belönats för bästa vetenskapliga artikel för studien "I just remember rugby”: Re-membering Physical Education as More Than a Sport.

Artikeln, som han skrivit tillsammans med Dr Ashley Casey, School of Sport, Exercise and Health Sciences vid Loughborough University i England, har utvalts som det mest framstående vetenskapliga bidraget ur 86:e årgången av tidskriften Research Quarterly for Exercise and Sport (RQES).

Artikeln undersöker hur ett antal elever beskriver sina erfarenheter av undervisning i idrott genom att analysera vad de kommer ihåg av undervisningen efter två år. Genom att använda tillbakablickande intervjuer kommer forskarna fram till att minnena från lärandet går längre än vad enbart själva deltagandet i lektionerna leder till. Minnena påverkas också av sociala, kognitiva och känslomässiga faktorer, inte minst kopplat till den pedagogik som används.

– Det är naturligtvis en stor ära att den forskning vi arbetar med kopplad till skolan och skolämnet idrott och hälsa uppmärksammas internationellt på det här sättet, säger Mikael Quennerstedt.

The Society for Health and Physical Educators (SHAPE America), organiserar lärare och forskare i idrott och hälsa i USA och är störst i sitt slag i världen och delar för varje årgång av RQES ut ett pris till en artikel som anses ge ett särskilt värdefullt vetenskapligt bidrag till undervisningen.

Artikeln finns att tillgå här.

Priset kommer att överlämnas i samband med The Shape America National Convention & Expo i Minneapolis den 7 april.