Besök från Brasilien gav mersmak för kroppsmusik

Glada besökare från Brasilien. Bakre raden: Pedro Henrique, André Soares och Giselle Luisa. Främre raden: Alceu Avelar, Ricardo Amorim, Patricia Amorim och Leandro vaz de Almeida.

Bakre raden: Pedro Henrique, André Soares och Giselle Luisa. Främre raden: Alceu Avelar, Ricardo Amorim, Patricia Amorim och Leandro vaz de Almeida.

De kom med sin brasilianska kroppsmusik och mötte svenskt engagemang som nådde över språkgränserna. Nu finns planer på att utveckla samarbetet och skapa ett Instituto Batucar SWE i Örebro.

Patricia Amorim, Kristina Balstedt Tyrenius och Ricardo Amorim.

De har också hållit en workshop för 85 lärare från hela regionen. Dessutom gav gruppen en konsert / offentlig föreläsning vid Örebro universitet tillsammans med Abadá-Capoeira Örebro.

– Det har varit hårt arbete och ett intensivt schema som samtidigt gett mycket glädje och energi tillbaka, säger Leandro vaz de Almedia.

Både han och flera andra i gruppen var oroliga för att språkbarriärer skulle bli hinder vid deras möten med barn och lärare i Sverige. Det visade sig vara en obefogad oro, och i stället har det utmanat dem i deras sätt att jobba.

– Hemma pratar jag hela tiden i mina workshops. Det kunde jag inte här. I stället har jag fått vidga och bredda hur jag agerar, vilket gjort att jag använt ögonen och rörelser mer, säger Pedro Henrique.

Positiv inverkan på barn och ungdomar
– Vi kunde ha kontakt med alla vi träffat genom vårt sätt att musicera. Det stärker oss ännu mer i vår filosofi att oavsett ålder och var man kommer ifrån kan man kommunicera, säger Ricardo Amorim, som för 15 år sedan grundade Instituto Batucar, i Recanto das Emas, en förort till huvudstaden Brasilia.

Han har nyligen skrivit en mastersuppsats vid Universidade de Brasilia om verksamheten med Body Percussion och dess positiva inverkan på barn och ungdomar.

Från början var tanken att låta barn och ungdomar i utsatta områden lära sig spela olika instrument i det musiksociala projektet Batucadeiros. När resurserna inte räckte och det saknades instrument började de i stället använda kroppen och spela på den – Body Percussion. Deras arbete har fått pris, bland annat från Unicef och FN, för att det förbättrar livskvalitén för många barn och ungdomar som lever under tuffa förhållanden.

"En plats bortanför Galaxerna"

Även här i Sverige har de fått flera reaktioner från barn och ungdomar de mött som visar att de verkligen nått fram och berört. En sexåring sa att det var det bästa hon varit med om, att det kändes som hon "var på en plats bortanför Galaxerna".

Kristina Balstedt Tyrenius, Musikhögskolan, är en av de svenskar som i samarbete med Åsa Allard, Social Impact Lab, och Kristina Fröberg, Externa relationer, arbetat med att få hit gruppen. Kristina Balstedt Tyrenius fick första gången höra om Instituto Batucar för fyra år sedan och har sedan dess drömt om att få gruppen till Sverige. Tack vare samverkan med rektor Sophie Rönnklint och musiklärare Paula Eriksson, Askersunds kommun, kunde det nu bli verklighet. Örebro universitetet och Region Örebro län var också två av parterna.

Kreativitet som inte är normal i Sverige

– Jag är glad över gensvaret de fått och att det slagit så väl ut, men jag är kanske inte så förvånad. De har hittat ett koncept och en filosofi som främjar inkludering, närvaro, gemenskap och kommunikation. Det sker i en glad, social samvaro där musik och rörelse improviseras fram. Att inte "ha allt" kan tvinga till en annan kreativitet än vad vi kanske normalt ser i Sverige. Vår önskan nu är att fler svenska barn ska få ta del av detta, speciellt i utsatta områden, säger Kristina Balstedt Tyrenius.

Det finns redan olika planer på hur samarbetet skulle kunna fortsätta och även utvecklas. Kristina Balstedt Tyrenius hoppas på flera besök från Brasilien, kanske redan nästa år. Flera skolor har anmält att de gärna vill ha besök av gruppen om de kommer igen. Det finns också planer på att svenska lärare ska göra studiebesök i Brasilia.

– Vi önskar också få starta en filial här i Örebro, Instituto Batucar SWE, där deras modell kunde utvecklas. Intresset från brasilianskt håll är stort gällande internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte inom så kallade "socio projects" via musik/Body Percussion.

Hoppas få vackra lokaler och plats för lek

De brasilianska gruppmedlemmarna säger att det är flera idéer och önskningar de tar med hem från besöket i Sverige, och som de drömmer om att kunna få till även i Brasilia. De har bland annat reflekterat över hur funktionella och vackra lokaler vi har i våra skolor, och att det finns plats för barnen att leka – inte enbart sitta stilla i salar. De tar också med nya idéer, bland annat efter mötet med eleverna på Birgittaskolan, om hur de ska kunna utveckla sin egen verksamhet.

– Vi har mött glädje och strålande leenden i Sverige när de vi träffat lärt sig lyssna på sin egen kropp och insett att även de kan skapa ljud. Det här är ett sätt att hitta sin egen väg, att hitta sig själv, säger Patricia Amorim.

Text och foto: Cathrine Gustavsson