Örebroforskare skriver handbok om kriskommunikation

Helena Hansson-Nylund och Brigitte Mral.

Helena Hansson-Nylund och Brigitte Mral skiver en handbok om kriskommunikation.

Verkliga händelser från räddningstjänsten och polisen är en utgångspunkt för en handbok i kriskommunikation som Brigitte Mral och Helena Hansson-Nylund, forskare vid Örebro universitet, ska skriva, ett uppdrag värt två miljoner kronor.

– Vi ska samarbeta med och intervjua praktiker för att ta del av deras kunskap och erfarenheter. Inom krishantering idag är just kommunikationen åsidosatt, säger Brigitte Mral.

Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och delas mellan Örebro universitet och Mittuniversitet, som fått vardera två miljoner kronor. Tillsammans med Helena Hansson-Nylund, också forskare i retorik vid Örebro universitet, ska Brigitte Mral skriva den del av handboken som handlar om innehållet i själva kommunikationen, medan Mittuniversitet tar sig an samverkan och ledningsfunktioner.

– Det ska bli kul att göra något praktiskt som kan komma till nytta, säger Brigitte Mral som har haft en rad tidigare uppdrag för MSB.

Utbilda nyanställda

Syftet med boken är att den ska vara underlag för att utbilda främst nyanställda kommunikatörer och chefer på myndigheter och andra organisationer.

Ledord för Örebroforskarnas arbete är ”före-under-efter”, tre stadier i en kris som alla är viktiga, och delar av en process

– Alla borde öva sig på kriser, och ta övningarna på allvar.  Jag vill bidra med övningar som ska upplevas som meningsfulla, säger Brigitte Mral som också pekar på vikten av ”efter”, att lära sig av vad man gått igenom. Och att varje kris i sig är ovanlig per definition, men att det finns gemensamma inslag. Med kunskap om strukturer gäller det sedan att lära sig att vara flexibel och kreativ.

Projektet stannar inte vid en tryckt handbok utan målet är också att komplettera med en webbplats som kan innehålla konkreta råd och anvisningar om till exempel språk och svar på frågor som kommer i händelse av en kris.

Öppenhet är honnörsordet vid kriskommunikation enligt Brigitte Mral.

– Det man kommunicerar ska vara ändamålsenligt och hjälpa människor att fatta underbyggda beslut vid en kris.

Text och foto: Maria Elisson