Crohns sjukdom kräver mindre av kirurgi

Yaroslava Zhulina

Yaroslava Zhulina

Förekomsten av Crohns sjukdom ökar samtidigt som behovet av kirurgi minskar. Det visar Yaroslava Zhulina i sin avhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

Den inflammatoriska tarmsjukdomen uppkommer ofta relativt tidigt i livet och orsakar i allmänhet perioder med ökade besvär, så kallade skov. Orsaken är att kroppens immunförsvar angriper bakterier i tarmens insida. Både förändringar i arvsanlagen och faktorer i vår miljö bidrar till sjukdomens uppkomst. Crohns sjukdom orsakar ofta ett kroniskt lidande, behov av kirurgi och försämrad livskvalitet hos den drabbade.

– Min forskning visar att allt fler patienter idag upptäcks i ett skede där medicinsk behandling kan ha effekt och operation undvikas. Glädjande nog ser vi även en kraftig minskning av antalet operationer över tid, säger Yaroslava Zhulina, överläkare i medicin och geriatrik vid Karlskoga lasarett.

Ökad krav på kontroll

En allt intensivare medicinsk behandling ställer ökade krav på att kontroll av inflammationen över tid. En markör som vunnit ökat intresse på senare tid är kalprotektin, som mäts i avföringsprov.

– Min forskning stärker kalprotektinets roll som verktyg vid regelbunden övervakning av sjukdoms aktivitet. Ett fördubblat värde var kopplat till en fördubblad risk för nytt skov av sjukdomen inom den kommande tremånadersperioden. Vi kan alltså använda kalprotektin för att förutspå risken för ett nytt skov, säger Yaroslava Zhulina och pekar på att mer övervakning ställer nya krav på både sjukvårdens och patientens delaktighet.

Inte alltid orsak till besvär

Hon har i studier av tvillingar sett hur olika markörer för inflammation fanns hos båda syskonen, men att inflammationen inte alltid orsakat besvär.

Resultaten i avhandlingen i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin pekar mot att tidigare diagnos och regelbunden övervakning av sjukdomen kan ge mindre besvär hos de drabbade.

Text och foto: Elin Abelson