De är först ut som läkare från Örebro

De är åtta av 43 studenter som nu är redo att som först ut ta examen från läkarprogrammet i Örebro. Mest överraskande är hur mycket jag har kommit att tycka om att träffa patienter, säger en. Jag har insett att jag aldrig blir fullärd, säger en annan – så här 5,5 år efter starten.

I april 2010 kom beskedet från Högskoleverket – Örebro universitet fick klartecken att starta läkarutbildning, ett ja efter två tidigare nej 2005 och 2007. Redan vårterminen 2011 fanns den första kullen med 70 studenter på plats i Örebro.

Frida Elfsten och Bahram Pazhman.

Oskar Yngvesson är en i den historiska gruppen som nu kliver ut i arbetslivet. Det är han som under utbildningen lärt sig tycka om mötet med patienter. Hans kursare Anna Udén inser att det finns hur mycket som helst att fortsätta att lära sig.

Professor Ulf Tidefelt beskriver sig själv som en av byggmästarna bakom utbildningen. Arkitekten var universitetets rektor och tillika medicinprofessor Jens Schollin.

– Det var en härlig känsla när det blev ett ja, särskilt för att de andra lärosätena motarbetet oss. De ville inte till något pris dela på forskningspengarna. Däremot var vi väldigt välkomna att samarbeta om utbildningen, berättar Ulf Tidefelt.

Den striden är historia och samarbetet med de övriga läkarprogrammen i landet är i dag mycket gott. En fördel för Örebro universitets läkarprogram är att allt har kunnat byggas från början. Den organisatoriska enkelheten paras i Örebro med en inbyggd förändringsbenägenhet.

– Studenterna har varit och är en enorm resurs för att utveckla utbildningen. De är kritiska och konstruktiva, säger Ulf Tidefelt.

Valde ny utbildning

Bahram Pazhman är en av de examensklara studenterna. Han valde Örebro framför andra universitet för att det just var en ny utbildning:

– För mig stod det klart att det krävs mycket för att få starta, så jag tvekade inte att välja Örebro. Dessutom

gillar jag PBL och möjligheten att vi studenter får vara med och påverka, säger han.

Frida Elfsten.

PBL står för problembaserat lärande, en pedagogik som utgår från studenten och som idag är den internationella trenden.

– Studenterna får ett problem och resurser och får sedan tillsammans söka sig till lösningar. Det är kreativt och liknar mycket arbetet som läkare, förklarar Ulf Tidefelt.

Läkarprogrammet i Örebro fick 2014 en bekräftelse på sin kvalitet – en topplacering när Medicine studerandes förbund mätte hur nöjda studenterna var med sin utbildning.

Bahram Pazhman är inte ensam om att ha flyttat till Örebro, de flesta av hans kurskamrater kommer från andra orter. För hans del är studiesituationen extra speciell – hans enäggstvilling Suliman går i samma klass.

Frida Elfsten är uppvuxen i Ekeby utanför Kumla. För henne var en utbildning till läkare inte självklar.

– Jag läste en medicinkurs på gymnasiet och den var inte min favorit. Jag förstod inte då hur spännande det kunde vara.

Frida Elfsten valde att jobba och resa efter studenten. Efter denna andhämtning hade hon bestämt sig, och valde dessutom Örebro eftersom det ”kändes bra att vara i sin egen stad”.

Läkarutbildningen kräver höga betyg för att bli antagen.

– Det var lite jobbigt i början att alla var så duktiga. Men jag lärde mig med tiden att minska pressen på mig själv och inte se det som konkurrens utan att alla har en drivkraft och ett intresse, säger Frida

Elfsten.

Ulf Tidefelt har en koncis beskrivning av studierna i medicin:

– Det handlar om att ta studierna på allvar, om disciplin och tid och inte om att vara ett geni.

Bahram Pazhman

Av 70 antagna är det 43 som tar examen. Mellanskillnaden förklarar Ulf Tidefelt med att för de som gjort ett studieuppehåll på de första terminerna finns det inga ”äldrekursare” som fyller på. Läkarprogrammet i Örebro skiljer sig här inte från andra längre utbildningar. Men några få slutar när de möter patienter och inser att de kanske inte passar för yrket. I Örebro sker detta möte tidigt i utbildningen.

– Jag har fått lära mig hur viktig kontakten mellan läkare och patient är, att få förtroende. Och att det handlar mycket om kroppsspråk och inte enbart medicin, som jag först trodde, säger Bahram Pazhman.

Han delar denna överväldigande känsla av förtroende med Frida Elfsten. Hennes plan är att stanna ”hemma” i Örebro med omnejd. Även Bahram, som sommarjobbar i Lindesberg vill gärna stanna i regionen. De flesta i kullen har sökt AT-tjänst i Mellansverige. Den viljan är ljuv musik för politikerna och Ulf Tidefelt ser det som ett sätt ”att betala tillbaka” till regionen.

Text: Maria Elisson
Foto: Kicki Nilsson /Icon