De spårar källor i media till en växande rasism

Michal Krzyzanowski och Mattias Ekman.

Michal Krzyzanowski och Mattias Ekman ska spåra rasism i olika media.

Rasism och främlingsfientlighet ökar i Europa och dessa föreställningar formas i ett samspel mellan sociala medier, opinionsjournalistik och politik. Mattias Ekman och Michal Krzyzanowski vid Örebro universitet har fått 3,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att undersöka detta samspel och hur det påverkar politiken och samhällsutvecklingen.

– Flyktingkrisen och terrorattentaten i Paris och Köpenhamn har gynnat en rasistisk europeisk opinion som blir allt mer synlig och som växer samtidigt som det europeiska samarbetet skakas i grunden, konstaterar Mattias Ekman, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Forskningens syfte är att granska på vilket sätt dessa rasistiska och främlingsfientliga idéer formas och sprids. Projektet är indelat i tre delar och omfattar tiden från 2015.

I den första studien undersöks hur rasistiska uppfattningar kopplade till invandringen och invandrare uttrycks på internet och i sociala medier, bland annat på Facebook, Twitter, i kommentarer till webbnyheter och på "alternativa nyhetssidor". Mer specifikt analyseras hur denna offentliga diskussion relaterar till ledarsidor, debattartiklar och andra politiska aktörer.

Den andra studien undersöker ledarartiklar och annan opinionsjournalistik i Sveriges sex största dagstidningar. Här analyseras hur invandring och invandrare konstrueras och om journalistiska beskrivningar bidrar till att förskjuta debatten i en främlingsfientlig och rasistisk riktning.

I den tredje studien analyseras uttalanden om invandring och invandrare från politiker i riksdagspartierna för att se hur denna debatt i sin tur kopplar till rasistiska och främlingsfientliga åsikter på internet och i opinionsjournalistiken.

– Kunskap om hur rasism och främlingsfientlighet formas, sprids och normaliseras är särskilt viktigt för att förstår för hur dessa uppfattningar gradvis accepteras och på sikt kan påverka politiska beslut och den allmänna samhällsutvecklingen, säger Mattias Ekman