Samtal med föräldrar hindrar flickor från att skada sig själva

Delia Latina

Delia Latina

Möjligheten att prata med föräldrarna minskar risken för självskador hos flickor med depressiva symptom. Den kopplingen finns inte för pojkar.
Det visar Delia Latina i sin avhandling i psykologi vid Örebro universitet. Hennes studier visar också att personer som både beter sig aggressivt mot andra, och samtidigt är utsatta för andras fientliga beteende, löper högre risk att skada sig själva.

– Tidigare har forskningen belagt att offer för andras aggressivitet är benägna att skada sig själva. Däremot har ingen visat att de som lever i en ömsesidig fiendskap är en riskgrupp för självskadebeteende. Den gruppen finns i skuggan och får inte hjälp i dag, säger Delia Latina.

Själv blev Delia Latina medveten om den här gruppen när hon jobbade på ett ungdomsfängelse i hemlandet Italien.

– Jag såg både män och kvinnor med ärr och andra tecken på självskador och tycket det var konstigt – att aggressiva personer, till och med de som dömts för mord, också hade skadat sig själva, berättar hon.

Nära 1 500 unga mellan 12 och 16 år har svarat på den enkät som ligger till grund för denna studie. Analysen visar att de som antingen är utsatta, eller utsätter andra, är mindre benägna att skada sig själva än de som lever med ömsesidig fiendskap.

– Min studie är den första som ser detta samband och öppnar en ny dörr. Det behövs mer forskning för att kunna dra mer allmänna slutsatser, säger Delia Latina.

Utgångspunkten för andra studier i avhandlingen är frågan om det finns något i den närmaste omgivning hos dessa 12 till 16-åringarsom kan hindra depressiva symptom att utvecklas till själskadebeteende. Det var en observation från vardagen som en gång väckte Delia Latinas undran.

– Jag brukade åka buss till jobbet. Med fanns tonåringar, högljudda som vi är i Italien. Men några var annorlunda, tysta och såg ledsna ut. Och det var inte för att de var uttråkade eller att det var tidigt på morgonen. Det var någonting annat, berättar hon.

Hennes enkätundersökning med ungdomar - som inte har någon psykiatrisk diagnos - visar att flickor som kan prata med sina föräldrar löper mindre risk att skada sig själva, trots att de har depressiva symptom.

– Det gäller däremot inte för pojkar. Deras beteende påverkas inte av att de pratar med sina föräldrar.

Delia Latina har inte studerat orsaken till skillnaderna, men pekar på möjligheten att det kan ha att göra med könsroller, att flickor är uppfostrade att öppna sig medan det tar emot för många pojkar. Hon ser också på att det kan finnas andra sätt att nå fram till pojkar, än just direkta samtal om deras själsskadebeteende.

– Resultatet av denna enkät visar också att kontakten med vänner inte påverkar benägenheten att skada sig själv. Familjen är alltså viktigare. Jämnåriga vänner har inte samma erfarenhet av livet som föräldrarna. Tonåren är en brytningstid, men familjen betyder fortfarande mycket, säger Delia Latina.

Det behövs fler studier för att dra mer långtgående slutsatser konstaterar hon.

– Nästa steg är att ta reda på hur kommunikationen kan användas för att förebygga självskadebeteende.

Text och foto: Maria Elisson