Det blir ge och ta med konststjärna som hedersdoktor

Den nationellt och internationellt välrenommerade bildkonstnären Linn Fernström utses till filosofie hedersdoktor vid Örebro universitet. Promoveringen sker vid universitetets akademiska högtid den 13 februari. En ära, säger Linn Fernström själv.

Linn Fernström

Linn Fernström

– Vi går nu in i en fas då utvecklingen av konstnärlig forskning intensifieras, i studiet av estetiska uttryck inom såväl musik som i måltidens estetik och i bildpedagogik. Här kommer Linn Fernström att kunna spela en viktig roll, säger fakultetsnämndens ordförande, dekan Anna-Karin Andershed.

Linn Fernström själv ser utnämningen till hedersdoktor som "en ära":

– Jag känner mig mycket hedrad och glad över att bli utsedd till hedersdoktor. Det ska bli spännande att inspireras av det som sker på Örebro universitet och att bidra med min kreativitet och mina tankar. Det som jag hoppas kunna tillföra är min syn på den kreativa processen genom ett 40-årigt liv i världens konstliv, och det i en stad som jag lämnade för så länge sedan men där jag fortfarande finns kvar i dess begreppsvärld.

Trollbinder och förfärar

Linn Fernström är född 1974 i Örebro, uppvuxen i Garphyttan, och lever och verkar nu i Stockholm och New York. Fernström är utbildad vid Konstskolan Idun Lovén (1993-1995) och vid Kungliga Konsthögskolan (1995-2000).

Hennes måleri både trollbinder och förfärar, och beskrivs av ett av landets största gallerier, Lars Bohman Gallery, som en värld befolkad av en drömsk blandning av människor och djur där tid och rum inte lätt låter sig definieras, där Fernströms egen kropp används som berättande verktyg och bjuder in betraktaren till en resa av reflektion och kontemplation.

Linn Fernström ställer ofta ut på svenska och europeiska gallerier och hennes konst återfinns i samlingar hos bland andra Statens konstråd, Moderna Museet och Örebro läns museum. Hon har mottagit flera stipendier och är en av Sveriges mest omskrivna och väletablerade samtida konstnärer.

Foto: Pontus Höök