Dubbelt erkännande för robotforskningen

Achim Lilienthal och Maike Schindler.

Achim Lilienthal och Maike Schindler har ett forskningsprojekt ihop för att kombinera matematikundervisning och robotteknik.

När innovationsmyndigheten Vinnova och Nobelmuseet nyligen – var för sig – lyfte fram några utvalda och intressanta forskningsprojekt, fanns det en gemensam nämnare.
Båda ville höra Achim Lilienthal, professor i datavetenskap vid Örebro universitet, visa och berätta: han som är ”pappa” till en rad smarta robotar som skapas på avdelningen Mobile Robotics and Olfaction Lab, MRO.

– Det är ett erkännande, men samtidigt är det lite lustigt. Nationellt förvånas fortfarande somliga i akademiska kretsar av att vi, som ett ungt universitet, har sådan spets på forskningen och är så framgångsrika. Internationellt däremot, inom vårt forskningsfält, vet alla vilka vi är och kan till och med uttala "Örebro" utan att staka sig, skrattar Achim.

Achim leder MRO Lab, som sorterar under Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, och under detta tak samsas just nu fem stora projekt. Enkelt uttryckt handlar det om att utveckla två färdigheter som robotar behöver förfina för att tjäna människan ännu bättre: hur robotar smidigt och riskfritt kan förflytta saker samt robotar som har luktsinne.

– Vi är 30 forskare på MRO, varav hälften har doktorerat och andra hälften är doktorander. Det är inte många nationella forskningsavdelningar som kan mönstra en sådan kombination av bredd och spets.

Ny nationell strategi

I slutet av oktober arrangerade Vinnova konferensen Spelplan Europa med representanter från bland annat EU-kommissionen, svenska regeringen, universitet och näringsliv. Konferensens syfte var att börja mejsla fram en nationell strategi för kommande forskningsprogram som ska avlösa EU:s forskningsprogram Horizon 2020.

– Mitt mål är att Sverige i allmänhet, och Örebro universitet i synnerhet, ska ha en fortsatt framskjuten plats inom datavetenskap, säger Achim och plockar upp de tiotalet visitkorten som nätverkandet resulterade i.

Vid konferensen exemplifierades även några svenska framgångar inom Horizon 2020 där forskningsprojekten med svenska koordinatorer har en sammanlagd budget på 550 miljoner euro. Projektet SmokeBot, som leds av Achim Lilienthal, var ett av de elva utvalda projekten som presenterades. SmokeBot är en robot som ska kunna navigera i farliga miljöer med begränsad sikt, exempelvis rökfyllda rum.

Möte mellan discipliner

Innovativ och framgångsrik forskning uppstår ofta i mötet mellan olika discipliner. Ett sådant projekt är, även om det är i sin linda, ett samverkansprojekt mellan Achim Lilienthals robotikkunskaper och Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik. Det handlar faktiskt, lite hårdraget, om att effektivisera undervisningen i matematik med "tankeläsning", det vill säga att följa ögonrörelserna vid matematiska uppgifter.

När Nobelmuseet i oktober arrangerade Mini Science Fair bjöds Achim och Maike in för att visa och låta allmänheten testa. Och det ville många, deras station hade en kö av intresserade under hela mässan. Besökarna fick prova de mobila ögonavläsande glasögon som gör det möjligt att på en dator följa hur försökspersonerna scannar av och löser matematiska uppställningar. Glasögonen kan även seriekopplas så att man kan se hur flera elever tänker och samarbetar i grupp.

– För första gången kan man jämföra hur flera individer tänker i realtid med uppgiften på papper framför sig, säger Maike Schindler och ser många framtida möjligheter.

– I förlängningen kan man exempelvis studera hur väldigt duktiga matematiker löser uppgifter och utforma strategier för undervisning, både för starka och svaga elever i ämnet.

Text och foto: Gunnar Sundell