Erik Amnå belönad med guldmedalj

Forskning om unga i samhället och en flitigt anlitad utredare. Det är två skäl till att Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro, tilldelats en medalj av största storleken.

Bild på pristagare

Erik Amnå, längst till höger, tillsammans med Magnus Bergmar, Marianne af Malmborg och Carina Sild Lönroth.

Vid årsmötet i helgen som var belönades Erik Amnå med en guldmedalj i 12:e storleken av Kungl. Sällskapet Pro Patria för ”medborgerliga förtjänster”.

I motiveringen står bland annat att Örebroforskaren leder ett program med syftet ”att förstå hur unga människor manifesterar sitt samhällsengagemang och att förklara de mekanismer och processer genom vilka det utvecklas i olika riktningar.”

Det finns ett tredje motiv till medaljen: Erik Amnå har varit redaktör och skribent i en jubileumsbok som ges ut med anledning av att Pro Patria firar 250 år i år.

I boken ställs bland annat frågan - och ges svaren på -  hur ett ”nationellt, samhällsnyttigt och maskulint befolkningspolitiskt projekt till stöd för barnafödandet, mot barnamordet och för barnavården kunnat överleva under ett kvarts årtusende”.