EU-anslag för att coacha blivande toppforskare

Statsvetaren Erik Amnå vid Örebro universitet har fått pengar från EU-kommissionen för att coacha en italiensk forskare mot en internationell karriär inriktad på kopplingen mellan politisk aktivism och våld.

Ilaria Pitti

– Anslaget uttrycker en stor tilltro till vår forskning och universitets förmåga att utveckla en alldeles särskilt lovande ung internationell forskarbegåvning under ett avgörande skede i hennes karriär, säger Erik Amnå, professor i statskunskap.

Ilaria Pitti är verksam vid universitetet i Bologna. Hennes forskning handlar om unga medborgares politiska aktiviteter. Under två år vid Örebro universitet ska hon analysera aktivister som använder våld och andra olagliga medel för sina politiska syften. Hon ska jämföra Sverige med Italien och även ungdomarna med deras föräldrar.

Vid sidan om själva forskningen ska Ilaria Pitti delta i avancerade statistiska metodkurser liksom i karriärutbildningar som ska bidra till att hon kan bli till en internationellt framstående forskare och forskningsledare, med Erik Amnå som mentor under två år.

Pengarna kommer från EU-kommissionens ”The Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship”. Erik Amnå ser anslaget som ett erkännande för forskningsmiljön YeS (Youth & Society) och forskningsgruppen CIVIC vid Örebro universitet.

– Vi har fått anslaget i hårdast tänkbara konkurrens och av de fyra anslag från EU som jag fått sedan 2005 är detta det främsta, säger han.