EU-miljoner till doktorander i robotik

Örebro universitet har fått EU-pengar för att utbilda framtidens forskare inom social robotik. Projektet är ett internationellt samarbete mellan sju universitet och innebär 5,2 miljoner kronor till doktorandutbildningar i Örebro.

– Det är väldigt värdefullt för oss att vara del av den här typen av projekt, att få en europeisk finansiär för att utbilda forskare och att kunna utöka vårt nätverk, säger Amy Loutfi, professor i datavetenskap vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS.

Örebro universitet har fått pengar till två av totalt 15 doktorandtjänster i projektet Socrates. Socrates är ett konsortium av sju universitet som med företag och experter på entreprenörskap tillsammans beviljats motsvarande 38 miljoner kronor av EU.

– Syftet är inte att ta fram tekniska lösningar utan att utbilda forskare. För oss är det viktigt att kunna satsa på doktorander inom den inriktning vi har på AASS, säger Amy Loutfi som tillsammans med Alessandro Saffiotti, Annica Kristoffersson och Andrey Kiselev kommer att ha nyckelroller som handledare.

Nu är platserna som doktorander vid Örebro universitet utannonserade. I båda tjänsterna ingår utbildning i entreprenörskap i samarbetet med företagen inom Socrates-gruppen.

En av doktoranderna ska studera hur mycket operatören behöver styra en robot och hur mycket som roboten kan klara på egen hand, alltså autonomt.

– Det är den typen av situationer som uppstår i en mängd olika tillämpningar, som i självkörande bilar eller i robotar som hjälper till inom äldreomsorgen, säger Amy Loutfi.

Den andra doktoranden ska fördjupa sig i metoder för att utvärdera sociala robotar, för att hitta sätt att mäta både kvalitet och kvantitet i samspelet mellan människan och maskinen.

Amy Loutfi

Alessandro Saffiotti

Annica Kristoffersson

Andrey Kiselev

Text: Maria Elisson