Examensrätt återkallas

Örebro universitet mister rätten att utbilda studenter till speciallärare mot språk-, skriv- och läsutveckling enligt beslut av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

I dag finns cirka 40 studenter i utbildningen och Örebro universitet garanterar att de får slutföra sin utbildning. Däremot kommer inga nya studenter tas in på programmet.

Speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling är en påbyggnadsutbildning till lärarutbildningen. Inga andra utbildningar inom lärarutbildningen eller andra inriktningar inom speciallärarutbildningen är berörda.

Anledningen till att UKÄ återkallar universitetets rätt att examinera är att lärosätets forskningsmiljö och lärarkompetens inte i tillräcklig grad tillgodoser speciallärarutbildningens krav på de specifika och fördjupade kunskaper som krävs om olika perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling.

– Vi har försökt tillgodose de krav som UKÄ har ställt på utbildningen men inte lyckats. Det är utomordentligt trist för universitet i sin helhet, men för utbildningen i synnerhet. Nu analyserar vi konsekvenserna och ser vad vi ska göra åt detta, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.