Ett universitet - med rätt att fira

Studenter med flaggor tågar in.

I år ska doktoranderna vid Örebro universitet bli 30 fler än de 55 nyantagna under 2015.
– Det är en välmotiverad satsning. Antagningen av nya doktorander har varit för låg de senaste två åren och doktoranderna är grunden för att bygga för framtidens behov av lärare och forskare, säger rektor Jens Schollin.

I helgen firade Örebro universitet ordentligt. Under årsdagen hyllades nya professorer, nya doktorer och hedersdoktorer på scenen i nya Novahusets aula, omgivna av publik klädd i gala.

Akademisk pompa och ståt är en festlig bild av Örebro universitet. Men det är vardagen bakom som ger skälen att fira, som avstamp för framtiden.
Året som gått, 2015, innehöll bland annat uppåtgående trender, några rekord, stabila toppositioner, ett efterlängtat ja - och en rejäl överraskning.

Först om detta "ja". Beslutet i våras från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gav klartecken till Örebro att utbilda civilingenjörer. I höst är det premiär för två inriktningar – i datateknik och i industriell ekonomi.

– Jag vill hävda att med starten av civilingenjörsutbildningar är nu universitetet ett mycket mer komplett lärosäte än tidigare. Detta tillsammans med den stora efterfrågan från det regionala näringslivet gör att det är mycket glädjande att dessa utbildningar kommer igång i höst, kommenterar Jens Schollin.

Ligger i toppen

Jurist- läkar- och psykologprogrammen i Örebro i ligger i toppen på listan över mest sökta utbildningar - i landet. Dessutom har Örebro med ytterligare sex utbildningar bland de 80 med högst söktryck. Örebro universitet är också tillsammans med Göteborg och Lund de lärosäten som har flest utbildningar bland de mest populära. Den populariteten speglar sig i att åtta av tio studenter kommer från orter utanför Örebro län.

Utbildning leder vidare till jobb. UKÄ:s färska rapport visar att 84 procent av dem med Örebroexamen var etablerade på arbetsmarknaden efter ett år, att jämföra med rikssnittet på 81 procent. Endast ett brett lärosäte har högre etableringssiffror än studenter från Örebro universitet.

– Det är självklart roligt att det går bra för studenterna när de lämnar universitetet. Och när nu Örebro universitet satsar på längre professionsinriktade utbildningar är det ju trevligt att de är konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, säger Jens Schollin.

Paraden av professorer och doktorer på årshögtiden är en manifestation för forskningen. Kurvorna för 2015 pekar uppåt för Örebro universitet, både för mängden forskning och anslag. Under året blev det klart med extra statliga pengar, ALF, för att utöka forskningssamarbetet mellan läkarutbildningen och Region Örebro län. Nu gäller det att ytterligare öka anslagen från externa finansiärer, som till exempel Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen.

Bland de 350 bästa

Så till överraskningen. I höstas placerade sig Örebro universitet bland de 350 bästa av 17 000 universitet på listan från Times Higher Education, en av de mest ansedda globala rankningarna av högskolor och universitet. Den listplaceringen är särskilt betydelsefull för att etablera partnerskap med universitet utanför Sverige, som till exempel i de redan pågående kontakterna med brittiska Aston University i Birmingham.

Universitet gjorde också, med utomstående granskare, en egen genomlysning av forskningen, ORU2015. Resultatet därifrån kommer att ha betydelse för forskningens framtid på Örebro universitet.

– Under året har universitetet har tagit rejäla steg i sin utveckling. Men visst finns det fortfarande områden där vi behöver bli ännu bättre. Förutom doktorandantagningen och de externa forskningsmedlen behöver vi bli ännu bättre på att rekrytera personal. Konkurrensen med andra lärosäten är mycket hård och här har vi en stor utmaning framför oss, slutar Jens Schollin.

Text: Maria Elisson
Foto: Kicki Nilsson, Icon