Förebygga tandlossning och undvika hjärt-kärlsjukdom

Torbjörn Bengtsson

Nya snabba och känsliga metoder för att upptäcka tidiga tecken på parodontit, inflammation i tandköttet, behövs – inte minst för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Torbjörn Bengtsson, professor vid Örebro universitet, har fått tre miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att identifiera biomarkörer och ta fram diagnosverktyg.

Kronisk inflammation i tändernas stödjevävnad, parodontit, är en av våra stora folksjukdomar och anses öka risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Tandbakterier frigörs i samband med vanlig tandvård och kan orsaka inflammation och åderförkalkning i hjärtats kranskärl.

Ungefär 40 procent drabbas av parodontit men många märker ingenting. Det är en tyst sjukdom som man under många år inte alls känner av. Men för att undvika följdsjukdomar är det viktigt att parodontit upptäcks i tid.

– Med dagens diagnostik upptäcks parodontit först när sjukdomen redan fått fäste och orsakat en mer eller mindre tydlig vävnadsnedbrytning. Det saknas alltså metoder för att upptäcka de tidiga förändringarna kring tänderna, säger Torbjörn Bengtsson.

Signalflaggor för parodontit

Forskargruppen i Örebro ska identifiera biomarkörer, ämnen som kan fungera som signalflaggor för parodontit och hjärt-kärlsjukdom. Sedan ska de tillsammans med forskare vid Linköpings universitet och Malmö högskola utveckla en biosensor, byggd med nanoteknik och "plastantikroppar", för att upptäcka dessa riskmarkörer. En plastantikropp är en konstgjord antikropp som är syntetiserad för att binda mycket specifikt till en viss molekyl.

– Cellerna i vårt immunförsvar reagerar på de sjukdomsframkallande bakterierna och bildar och frisätter specifika biomarkörer. Det är dessa markörer vi vill mäta med ny, innovativ teknik.

– Sensorn måste fungera i komplexa kemiska miljöer i munvätskor och blodplasma. Dessutom måste den klara av att mäta väldigt låga nivåer, eftersom vi vill fånga upp sjukdomen så tidigt som möjligt, säger Torbjörn Bengtsson.

Behandling hos tandläkaren

Målet är att tandläkare i framtiden på ett enkelt sätt ska kunna skanna av tandhälsan med biosensorn och ge behandling till behövande patienter och därmed också minska risken för hjärt-kärlsjukdom.

I projektet ingår, förutom Torbjörn Bengtsson, docent Hazem Khalaf och postdoktor Eleonor Palm vid Örebro universitet, docent Daniel Aili, Linköpings universitet och professor Börje Sellergren, Malmö högskola.

Text och foto: Linda Harradine