Forskarskola i Karlskoga firar 30 år

Alfred Nobels Björkborn

Alfred Nobels Björkborn samlar denna vecka gymnasister från Mellansverige.

Den här veckan är det dags för en naturvetenskaplig forskarskola i Karlskoga. Örebro universitet är medarrangör och skolan kan i år fira 30-årsjubileum.

Dag Stranneby

Forskarskolan vänder sig till elever i Mellansverige som gått andra året på naturvetenskapliga och tekniska program. Ett 40-tal platser fördelas jämnt mellan flickor och pojkar.

Skolan äger rum på Alfred Nobels Björkborn och dagarna delas mellan föreläsningar och laborationer. Professor Dag Stranneby, Örebro universitet, är en av årets föreläsare. Laborationerna leds av doktorander från olika universitet.

Syftet med forskarskolan är att skapa intresse för naturvetenskap och ge insikter om högre akademiska studier.  En enkät som gjordes 2001 visade att av 289 deltagare mellan 1987 och 2000 så hade 143 en avslutad akademisk examen, varav 23 doktorsexamen.