Kulturgeografin omvandlas till konst

Carl Oscar Sjögren, Anders Trumberg, Karin Linderoth och Eric Sjögren ser fram emot att utställningen ska öppna.

Carl Oscar Sjögren, Anders Trumberg, Karin Linderoth och Eric Sjögren ser fram emot att utställningen ska öppna.

Vad blir konsekvenserna av att leva i ett samhälle där några är vinnare och andra förlorare? Det är en viktig fråga i utställningen Atlas – från slumrande materia till fria skolval. Den nya utställningen i konsthallen är ett pilotprojekt som tar avstamp i Anders Trumbergs kulturgeografiska forskning och konstnärsgruppen The non existent Centers arbete utifrån villkoren i Ljusnarsberg.

I The non existent Center, som har sin bas i Ställbergs gruva, ingår Karin Linderoth, Eric Sjögren och Carl Oscar Sjögren.  I sitt konstnärskap undersöker de vad som hänt och händer i Ljusnarsbergs kommun, hur det påverkar de människor som lever där i dag och vad som händer framåt. Frågor om vem som är vinnare och förlorare i samhället, och varför ett sådant samhälle kan växa fram, är viktiga i gruppens konstnärskap.

– Vi vill lyfta frågor om hur det känns att leva i Ljusnarsberg, och hur det påverkar människorna där. Ljusnarsberg har ju förändrats drastiskt, säger Eric Sjögren.

Varför finns det rankningar?

Carl Oscar Sjögren menar att kulturgeografi är ett bra redskap för omvärldsanalys, när man tar utgångspunkt i en viss plats. För dem har också rankningar av Sveriges skolor blivit en pusselbit.

– Ljusnarsbergs kommun blev i år Sveriges sämsta skolkommun. Vi har funderat mycket över varför det finns rankningar, vad som ligger bakom dem, och frågor runt vinnare och förlorare, säger Carl Oscar Sjögren.

– I utställningen ingår ny text från Anders Trumberg och ny gestaltning med spår av vårt tidigare arbete om Ljusnarsberg. Det spännande blir att se hur de två kan mötas i rummet, i själva utställningen.

Arbetet med utställningen startade redan förra året, men har varit intensiv den senaste veckan.

– Jag och Anders blev ihopmatchade vid en träff arrangerad av Konstfrämjandet Bergslagen och ansvarig för konsthallen på Örebro universitet. Vi möttes i intresset för kulturgeografi och nu hoppas vi det ska generera något givande för de som besöker utställningen, säger Karin Linderoth.

Konst liknar forskning

Anders Trumberg, som skrivit avhandlingen ”Den delade skolan – segregationsprocesser i det svenska skolsystemet” har uppskattat mötet med konstnärerna på flera sätt.

– Jag har lärt mig av hur de jobbar, och sett att en del i det liknar forskningsprocessen. En del frågor de trycker på reflekterar men inte direkt på i vardagen som forskare, säger Anders Trumberg, doktor i kulturgeografi.

Anders Trumberg tycker att fler forskare borde få denna möjlighet, eftersom man kan känna sig ensam som forskare och att det är lätt att fastna i att man ska producera och publicera, i stället för att nu och då gå tillbaka till själva grundfrågorna och drivkrafterna.

Ytterligare möten

Utställningen är ett samarrangemang där Konstfrämjandet Bergslagen, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Örebro universitet ingår. Under 2016 och 2017 kommer tre konstnärskap att få möjlighet att nyproducera arbeten i dialog med forskare som har anknytning till Örebro universitet. Projektet, som heter Stugan och scenen, bygger på att konstnärer och forskare med gemensamma intresseområden möts och samtalar.

Utställningen invigs den 27 oktober, och kommer att pågå fram till den 17 november. I samband med vernissagen, som är klockan 16-18, hålls även ett samtal mellan konstnärerna och forskaren.

Den 10 november kommer Anders Trumberg att ge en offentlig föreläsning. Temat är Från slumrande materia till fria skolval.

Text och foto: Cathrine Gustavsson