This page in English

Först i Sverige med tvåårig masterutbildning i hållbart företagande

Sven Helin, Magnus Frostenson och Tommy Borglund.

Sven Helin, prefekt, Magnus Frostenson, universitetslektor och Tommy Borglund, adjungerad universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet är ansvariga för den nya masterutbildningen.

Handelshögskolan på Örebro universitet blir först i Sverige med en tvåårig masterutbildning i hållbart företagande. Utbildningen är genom sin företagsekonomiska inriktning och praktikmöjligheter unik i sitt slag och sker i samarbete med flera företag.

Exempel på företag som samarbetar med utbildningen: Telia Company, Skandia, Telenor, Trelleborg, Folksam, Spendrups, Kommuninvest, Delta Nordic, ScandFibre, Nethouse, Grant Thornton och Stena Metall samt nätverk som Social Venture Network och Sustainergies.

– Det finns en stor efterfrågan hos många företag efter dessa kunskaper, berättar Tommy Borglund som är initiativtagare till utbildningen. Det är även många studenter som efterfrågar den här typen av utbildning som kombinerar företagsekonomi med hållbarhet, socialt ansvar och etik.

Handelshögskolan på Örebro universitet har nyligen fått ett bidrag från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) på närmare 2,5 miljoner kronor och just nu pågår arbetet med att bygga upp hållbart företagande som en inriktning inom masterprogrammet i företagsekonomi. Det innebär bland annat att skapa samarbeten med företag för praktikplatser och underlag för ämnen till uppsatser.

– Det har varit ett stort intresse bland flera företag. Vi kommer att samarbeta med flera kända företag vilket innebär både möjlighet till praktik och studiebesök för studenterna och att vi kan få hit gästföreläsare, säger Tommy Borglund.

Startar hösten 2018

Tanken är att utbildningen ska starta till hösten 2018. I första hand finns det 20 platser på masterprogammet i företagsekonomi men kurserna kommer också att kunna läsas av andra studenter som tagit kandidatexamen i företagsekonomi.

– Utbildningen genomförs här på Handelshögskolan men med inslag som praktik och uppsatsskrivande i samarbete med företag och andra organisationer, förklarar Tommy Borglund.

Växande intresse för hållbarhet

För studenterna väntar sedan en framtid där de kan jobba med hållbarhetsfrågor inom företag och organisationer. Det kan antingen innebära att man jobbar på någon avdelning med hållbarhet eller kommer in som konsult eller jobbar på någon frivilligorganisation. Intresset för detta ämne är växande.

– På sikt tror jag att detta kan bli till nytta för hela Örebro universitet, säger Tommy Borglund. Det kan leda till fler kurser och en ökad kunskap om hållbarhet och företagande.

Text och foto: Daniel Dagernäs