Första dagen på jobbet för ny rektor

Johan Schnürer

Det är första dagen på jobbet som rektor och Johan Schnürer står redan i startgroparna med flera initiativ. Ett av dem har sitt ursprung i hans engagemang för hållbarhet och livsmedelsfrågor.

– Jag har suttit i landsbygdsministerns nationella dialoggrupp och arbetat med den kommande livsmedelsstrategin, ett område inom vilket Örebro universitet har kompetens att bidra med, säger Johan Schnürer.

Han vill undersöka på vilket sätt Örebro universitet kan vara en del av detta men även vad gäller regeringens kommande strategier för nyindustrialisering och IT.

Utveckla samhället

– Örebro universitet ska vara med och utveckla samhället. Det finns så mycket vi kan åstadkomma om vi jobbar över ämnesgränserna och vid Örebro universitet är förutsättningarna extra goda.

Johan Schnürer är professor i mikrobiologi. Han har varit vicerektor för samverkan i sex år vid Sverige lantbruksuniversitet i Uppsala och innan dess prefekt under 14 år. Idag tillträder han som rektor för Örebro universitet, med ett förordnande till och med sista mars 2022.

– Som ny har jag fått ett väldigt bra bemötande. Ett toppenbra administrativt stöd – och jag känner att folk verkligen vill att det ska bli bra, säger han.

Almedalen näst på tur

Närmast väntar Almedalen och ett seminarium kring forskares möjligheter att omvandla goda idéer till lönsamma företag som kan göra nytta i samhället. Han deltar också i ett IVA-seminarium om ledning av universitet. Något av det första han kommer att göra när hösten drar igång är att tillsätta ett forskarråd.

– Jag vill samla framstående forskare från olika områden för att de ska kunna ge råd till universitetsledningen och därmed bidra till den strategiska utvecklingen av forskningen på Örebro universitet. Dessutom kommer den nya forsknings- och innovationspropositionen från regeringen där vi måste vara uppmärksamma på det som kan vara särskilt viktigt för Örebro universitet.

– Min första dag på jobbet har varit väldigt bra och jag ser verkligen fram emot att möta alla duktiga medarbetare och studenter efter sommaren.

Text: Linda Harradine
Foto: Kicki Nilsson, ICON