Full fart framåt för lärarnas snabbspår

Några personer som spelar fiol.

Mohamad Alsirrieh, i mitten, går Snabbspåret vid Örebro universitet. Två dagar i veckan gör han praktik på Karolinska gymnasiet, och följer då musiklärare Ola Åkerlund, till höger, som bland annat har fiollektioner med Parham Jor, till vänster

120 sökte. 58 började. Nu är första gruppen av arabisktalande förskollärare och lärare i full gång på Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Örebro universitet. Målet är tydligt: Att få svensk legitimation i sina yrken.

Mohamad Alsirrieh, studerande på Snabbspåret, och Ola Åkerlund, musiklärare på Karolinska gymnasiet.

Mohamad Alsirrieh, studerande på Snabbspåret, och Ola Åkerlund, musiklärare på Karolinska gymnasiet.

Örebro universitet är ett av sex lärosäten i landet som tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter fått regeringens uppdrag att erbjuda nyanlända pedagoger en väg framåt så att de så snabbt som möjligt ska få svensk lärar- och förskollärarlegitimation.  

Under två dagar är representanter för de engagerade samlade i Örebro för en nationell konferens. Idag torsdag 20 oktober finns de i Prismahuset på Örebro universitet.

Det krävs en utländsk lärarutbildning från respektive hemland för att bli antagen. De 58 personer som går Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare vid Örebro universitet är alla inskrivna på arbetsförmedlingen - det är grundförutsättningen. De har uppehållstillstånd och ingår i arbetsförmedlingens etableringsfas. Genom Snabbspåret kan de göra flera saker parallellt, som att studera vid Örebro universitet, ansöka om lärarlegitimation samt få besked av Skolverket vad de behöver komplettera sina utbildningar med.

Fyra år kortas till ett

Tidigare har de delarna fått göras i tur och ordning, vilket inneburit att det tagit upp emot fyra år innan besked om lärarlegitimation eller kompletteringar. Genom Snabbspåret kan det kortas till ett år. Till det kommer sedan den tid det tar om personen behöver ytterligare universitetsstudier i något ämne, om de inte är klara och kan få sin legitimation direkt.

– Det här är helt nytt så vi har jobbat mycket med hur vi ska genomföra denna uppdragsutbildning. Örebro universitet är oerhört positiva till satsningen, säger kursansvarige Britt-Marie Edenvik.

Britt-Marie Edenvik, kursansvarig, och Marie Holm, samordnare, vid Snabbspåret, Örebro universitet.

Britt-Marie Edenvik, kursansvarig, och Marie Holm, samordnare, vid Snabbspåret, Örebro universitet.

Hon och samordnare Marie Holm har haft ett intensivt arbete med att få alla delar att fungera, och det pågår hela tiden. Utvärdering sker kontinuerligt och i den Styrgrupp som finns för kursen kan olika frågor tas upp och diskuteras.

Snabbspåret har i första hand vänt sig till arabisktalande personer och en stor del av utbildningen sker på arabiska. Det finns inga krav på en viss kunskap i svenska för att få ingå. I Snabbspåret läser de introduktionsutbildningen "Att arbeta i svensk skola och förskola" två dagar i veckan. En dag är det intensiva studier i svenska med fokus på skolans värld, och sedan avslutas veckan med två dagars praktik på en skola eller förskola i hemkommunen.

– Att utbildningen till så stor del är på deras modersmål arabiska ger möjlighet till ett fördjupat samtal utifrån kursens mål, säger Marie Holm.

– Kursen kräver att lärarna är insatta i dess innehåll och har mycket goda kunskaper i arabiska. Universitetet har hittat och anställt mycket kvalificerade kurslärare, säger Britt-Marie Edenvik.

Berömmer samarbetet

Britt-Marie Edenvik berömmer samarbetet mellan de sex lärosätena, förutom Örebro även Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå. Gemensamt har man arbetet fram kursbeskrivning, tagit fram kurslitteratur och kursmaterial.

– Professorer och lektorer från de olika lärosätena håller föreläsningar som spelats in och som kan användas på de olika orterna.

Det var stort intresse för att få gå Snabbspåret i Örebro. 120 personer sökte, de allra flesta från Syrien men även från Irak. I första kursen går nu 58 personer, från 16 olika kommuner i regionen. De startade i slutet av augusti och kommer att gå kursen till i februari nästa år. I slutet av november startar nästa kurs. Exakt hur många som kommer att antas då är inte klart ännu.

– Snabbspåret kommer att pågå i två år. Sedan ska det utvärderas för att se vilka behov som finns då, säger Britt-Marie Edenvik.

Lär sig svensk skolkultur

Mohamad Alsirrieh från Damaskus i Syrien är en av de personer som går på Snabbspåret. Han är musiker och musiklärare i grunden. Sin praktik gör han på Karolinska gymnasiet, och han stortrivs.

– Det viktiga för mig är att lära mig de regler som Skolverket kräver. Praktiken ger mig möjlighet att lära mig den svenska skolkulturen. Regler och kultur skiljer sig åt mellan Syrien och Sverige, säger Mohamad Alsirrieh, som varit två år i Sverige och hoppas få stanna.

Mohamad Alsirrieh

Det svenska skolsystemet är bäst i världen, anser Mohamad Alsirrieh

Han berömmer det svenska skolsystemet och menar att det är bäst i världen.

– Snabbspåret är bra. Genom det får jag kontakt med elever och jag får lyssna och prata svenska. Att inte klara språket är det svåraste och det roligaste är att träffa alla människor. Musiker har ett speciellt hjärta.

Mohamad Alsirrieh spelar själv tvärflöjt, klarinett, saxofon samt luta. Ola Åkerlund, musiklärare på Karolinska gymnasiet, är en av de elva lärare som handleder personerna från Snabbspåret.

– Vi visar hur vi undervisar och så småningom ska Mohamad få ta över och prova på själv, säger Ola Åkerlund.

Kom spontant fram och sjöng

Han berömmer Mohamads förmåga att fånga upp de arabisktalande elevernas musikintresse.

– En dag började han spela på luta på en lektion för SPRI (språkintroduktion för nyanlända elever) och spontant kom några fram och sjöng. Det skulle aldrig hända annars, säger Ola Åkerlund.

Mohamad är införstådd med att han behöver studera mer efter snabbspåret för att kunna vara lärare i Sverige. Helt klart är att han i framtiden på något sätt vill jobba med musik - kanske att forska om riktigt gammal musik. 

Text och foto: Cathrine Gustavsson