Genusmingel kopplar ihop forskning och praktik

– Vi måste ha koll på det som händer inom både forskning och praktik för att uppfattas som trovärdiga. Därför är de här träffarna väldigt värdefulla för oss. Det säger Angelica Gustavsson, som är verksamhetschef vid Kvinnohuset i Karlskoga, om de Genusmingel som ordnas två gånger om året på Örebro universitet.

Sofia Strid

Sofia Strid

– Vi vill knyta samman forskning och praktik så att vi kan dra nytta av varandras kunskaper, säger Sofia Strid vid Centrum för feministiska samhällsstudier vid universitetet.

Genusminglet är ett samarbete mellan Genusvetenskapen och Länsstyrelsen som samlar forskare och praktiker från länet. Forskarna kommer inte enbart från genusområdet utan flera ämnen är representerade. Praktikerna kommer från flera håll, kvinnohuset i Karlskoga är ett exempel, men det är också jämställdhetsansvariga från regionen, RFSL, RFSU, sjukhuset och andra som arbetar med jämställdhet, integration, nyanlända och så vidare.

Jämställdhetsmål

– Poängen är att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik, säger Sofia Strid, som tillsammans med professor Liisa Husu och Kerstin Lilje, sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen, arrangerar den här nya mötesformen, som fått namnet mingel men där det uttalade syftet är samverkan.

Lilian Ivarsson Sporrong är Region Örebros utvecklingsstrateg i jämställhetsfrågor och ser minglet som en möjlighet att utbyta erfarenheter kring olika delar av de fyra nationella jämställdhetsmålen.

– Senast handlade det mycket om våldsområdet och man fick en bred bild av det som pågår, till exempel hur kvinnojourerna arbetar och en överblick över forskning och metodutveckling, säger hon. I den bästa av världar kan vi föra tillbaka information till den politiska nivån och på så sätt utveckla politiken.

– Jämställdhet och våld hänger nära samman, säger Angelica Gustavsson apropå det fjärde delmålet, att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. För vårt arbete är det viktigt att känna till det som händer inom området, vem som håller på med vad och vem som kan de olika ämnena.

Kunskapsspridning

Tomas Wetterberg, som inom kort tillträder en tjänst som verksamhetssamordnare för våld mot kvinnor på länsstyrelsen, är inne på samma linje.

 – Jag arbetar också med Män för jämställdhet och vet vilken betydelse det har att länka ihop forskning och praktik, säger han. Ofta har jag hört forskare undra varför det händer så lite när de vet så mycket. Forskarna spelar stor roll för att olika projekt ska utvärderas och är också värdefulla föreläsare vid våra utbildningar.

 Text: Lars Westberg