Goda resultat med USÖ-teknik att operera kranskärl

En ven som används för operatiner med no touch-teknik.

En ven som används för operationer med no touch-teknik.

Kranskärlsoperationer utförda med en teknik som utvecklats i Örebro ger betydligt bättre resultat på lång sikt än traditionella operationsmetoder. Det visar Ninos Samano i sin avhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

Ninos Samano

Ninos Samano

– Operationstekniken no touch gör att blodkärlen håller sig öppna och fungerar efter 16 år i 83 procent av fallen. Även hjärtats pumpförmåga i denna patientgrupp fanns kvar efter så lång tid, säger han.

Ninos Samano är specialistläkare på kärl-thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Det var hans handledare Domingos Souza, docent och överläkare på kärl-thoraxkliniken, som under 1990-talet utvecklade den nya no touch-tekniken på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Idag har cirka 3000 patienter genomgått kranskärlsoperationer med denna teknik vid Region Örebro län.

Ninos Samanos avhandling visar att no touch-operationer kan innebära färre fall av återinsjuknande, minskning av antal omoperationer och möjligen även längre överlevnad för denna patientgrupp.

– En glädjande slutsats i min avhandling är att de kranskärlsopererade patienternas välbefinnande är betydligt bättre efter operation. Vi följer upp dem noggrant och de mår bättre än samma sjukdomsgrupp i den allmänna svenska befolkningen.

Ven med omgivande vävnad

No touch-tekniken innebär att en ven från benet tas ut med sin omgivande vävnad, som sedan sätts in i hjärtat. Det venmaterial som tas från benet med den konventionella tekniken och opereras in på hjärtat har med åren en benägenhet att täppas igen och kan ge stora besvär för patienten. Syftet med båda teknikerna är att förbättra blodtillförseln och syresättningen av hjärtmuskulaturen.

Ischemiska hjärtsjukdomar är ett samlingsnamn på hjärtsjukdomar som har samma orsak som hjärtinfarkt och kärlkramp. Dessa är de vanligaste dödsorsakerna i världen. Att operera kranskärlen anses vara den mest effektiva behandlingen för många av de här patienterna. Detta har lett till att kranskärlskirurgi är bland de vanligaste operationerna. På USÖ utförs årligen cirka 250 kranskärlsoperationer.

Deltar i stort thoraxmöte

No touch-tekniken har väckt både nationellt och internationellt intresse, och används på många thoraxkliniker i världen. En nyligen avslutad studie i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhusen och McMaster University i Toronto kommer att publiceras under året. Nästa år ska Sveriges samtliga thoraxkirurgiska kliniker delta i ytterligare en studie.

Ninos Samano har också bjudits in att presentera sin forskning, särskilt om den hälsorelaterade livskvaliteten av kranskärlsopererade patienter, vid det största thoraxkirurgiska mötet i Europa, EACTS i Barcelona i höst.

Text: Elin Abelson