Han vill ändra forskningen för klimatets skull

Globalt sett är de svenska klimatutsläppen marginella. Men vi har en viktig roll att spela som föredöme, särskilt för transporter. Och forskningen måste bredda sig och bli mer tvärvetenskaplig.

Anders Wijkman

Anders Wijkman

Det anser Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen som har regeringens uppdrag att ge råd om den samlade miljöpolitiken. Tisdag 12 april föreläser han på Örebro universitet under rubriken Hur kan Sveriges klimatutsläpp gå mot noll?

Anders Wijkman anser att forskningen har en avgörande roll för klimatpolitiken, förutom att klimatforskningen är ju utgångspunkten för den genomgripande omställning som hela jordens befolkning är inne i. Men det finns brister:

– Forskningen och utbildningen är idag alldeles för vertikal. Många forskare är duktiga på att dissekera minsta detalj men det är väldigt få som förstår helheten. Det finns ett enormt behov att tänka om, att tänka bredare och uppmuntra tvärvetenskap, hävdar han och anser att synen på ekonomi måste förändras radikalt:

– Dagens konventionella ekonomer låtsas som om allt är bra om bara tillväxten ökar, att allt blir bättre bara vi konsumerar mer. Det måste till helt nya sätt att räkna på utveckling.

Först får chansen exportera

Anders Wijkman pekar ut Sverige som ett möjligt föregångsland för transporter, för själva tekniken men också för infrastrukturen.

– Vi har några av världens största tillverkare, Volvo och Scania. Sverige är ett rikt land som har möjligheter att ta fram smarta biobränslen, eldrift och bygga infrastruktur med till exempel laddstolpar. Den som är först har chansen att exportera.

Förutom att en position i framkant kan ge affärsfördelar är denna utveckling också stöd till utvecklingsländer hävdar Anders Wijkman:

– All teknik är dyr i början. Hade tyskarna inte satsat så stenhårt på solenergi hade vi inte haft de priser vi har idag, konstaterar han.

I början på delningsekonomin

Livsstilen är kopplat till klimatet. Anders Wijkman skönjer en attityd hos unga människor som hellre lägger sin pengar på den virtuella verkligheten än på märkesvaror. Det finns fler goda tecken:

– En cirkulär ekonomi är ett annat sätt att tänka med återvinning och återanvändning. Vi är alldeles i början på delningsekonomi, säger han.

Anders Wijkman ser också hur den mer progressiva delen av näringslivet är med och hittar nya affärsmöjligheter.

– Elektronikindustrin har präglats av snabba flöden, men nu är en förändring på gång. Apple, som varit motsträvigt, har precis lanserat en robot som återvinner deras produkter.

Text: Maria Elisson
Foto: Ewa Rudling