Hon spårar hur cellerna kommunicerar med varandra för att läka sår

Anita Koskela von Sydow

Anita Koskela von Sydow

Cellerna i huden kommunicerar med varandra för att läka sår och brännskador. Anita Koskela von Sydow har i sin avhandling i biomedicin vid Örebro universitet studerat hur denna kommunikation fungerar. Hon hoppas att den nya kunskapen ska leda till bättre behandlingar.

– För att studera kommunikationen har jag odlat cellerna i laboratorium. Målet är att använda ett system som liknar huden så mycket som möjligt. Det är viktigt att förstå cellernas kommunikation. Framförallt när ena lagret inte finns, som vid en brännskada, men också hur cellerna påverkas i andra fibrotiska tillstånd. Huden är kroppens största organ och den måste fungera optimalt, säger Anita Koskela von Sydow.

Då kroppen utsätts för en brännskada förstörs hudens yttre skikt. En svår skada kan även påverka undre lager. Så kallade fibroblaster i den omkringliggande vävnaden aktiveras och börjar producera bindväv för att läka skadan.

Celler son reparerar

Fibroblaster är den vanligaste cellen i läderhuden, det mellersta lagret av hudens tre lager. Den bygger upp bindväven genom att producera proteiner som exempelvis kollagen. Fibroblasterna kommunicerar med andra celler, bland annat med keratinocyter. Det är cellerna i det yttersta hudskiktet, överhuden. Samspelet mellan fibroblaster och keratinocyter är viktigt vid uppbyggnad och reparation av vävnaden som vid sårläkning.

– Vid stora brännskador transplanteras hud för att såret ska läka bättre. En stor brännskada överstiger 20 procent av kroppsytan. Patienter med 80 procent brännskador över kroppen kan läkarkåren i vissa fall numera rädda.

Risk för ärrbildning

I samband med skada sätts en inflammation igång i vävnaden, som hjälper kroppen att ta bort smuts och skadad vävnad. Inflammation bidrar till att aktivera fibroblasterna till att producera bindväv. Långvarig inflammation kan leda till ärrbildning och få allvarliga konsekvenser för huden, men också andra organ.

– Får man en stark inflammation som pågår under en längre tid kommer fibroblasterna att fortsätta producera bindväv. Det är inte bara huden som påverkas av ärrutveckling utan även njurar, lever och lungor.

Anita Koskela von Sydow visar i sin avhandling på nya ledtrådar till hur samspelet mellan celler i huden fungerar. Hon beskriver även hur olika inflammatoriska faktorer påverkar bindvävsceller. Det har betydelse för kunskapen om normala och dysfunktionella läkningsprocesser, exempelvis vid sjukdomar där fibros orsakar stora problem och kroniska sår.