Hon startade debatten om genus och musik

Susan McClary

Susan McClary

– Det var som en explosion.
Professor Susan McClary berättar om reaktionen på hennes bok Feminine Endings, som kom ut för 25 år sedan och som öppnade diskussionen om musik och kön. Hon betraktas som en ikon inom sitt område av musikvetenskapen och är en eftertraktad talare runt om i världen.

I samband med den internationella konferensen Gender and Music: Practices, Performances, Politics besökte hon Musikhögskolan vid Örebro universitet. Konferensen samlade forskare inom inte enbart musikvetenskap utan också sociologi, utbildnings- och genusvetenskap.

– Min bok och det jag förde fram i den var under attack i tre-fyra år. Man ville att musiken skulle vara något abstrakt, som existerade ovanför den sociala världen. Musik skulle inte relateras till diskussion om kön och jämställdhet, säger Susan McClary, som är verksam vid Case Western Reserve University i Cleveland, USA.

Självklar debatt

Numera har de upprörda känslorna kring att diskutera musiken med samhälls- och/eller könsperspektiv blivit ”mainstream” menar hon och kallar sig själv för den diskussionens ”grandmother”.

Susan McClary är imponerad av den bredd Musikhögskolan vid Örebro universitet lyckats åstadkomma på konferensen med forskare från många olika vetenskaper och från många håll i världen.

Jämför jämställdhet

Det är ett resultat av att Sam de Boise, en av de 15 strategiskt rekryterade forskarassistenter som kom till Örebro universitet häromåret, fick ett anslag från Riksbankens jubileumsfond.

Sam de Boise

Sam de Boise

– Vi ville ställa frågan om genus och musik och tack vare det här anslaget har vi kunnat få med forskare från 16 länder och med olika inriktning, säger han. Vi är mycket stolta över att ha fått hit inte bara Susan McClary utan också internationella profiler som Jack Halberstam och Stan Hawkins.

Sams egen aktuella forskning handlar om en jämförande studie mellan jämställdheten inom musikvärlden i Sverige och Storbritannien.

– Jag lockades av att komma till Sverige, som har ett rykte av att vara jämställt. Men jag är inte så säker på att man kommit så mycket längre på musikens område här än vad man gjort i Storbritannien.

Aktivism och förändring

Rebecca Billström, doktorand vid Örebro universitet, har kommit till tredje terminen av sitt forskningsprojekt, Feministisk aktivism och engagemang för förändring i musik.

Rebecca Billström

Rebecca Billström

– Jag utgår från debatten om musik och jämställdhet i Sverige som är stark just nu, men jag vill inte låsa fast mig vid att det ska vara absolut jämn könsfördelning utan mer röra mig mot dem det handlar om och som arbetar för en förändring, säger hon.

Hon vill särskilt lyfta fram att det rör sig om många olika musikgenrer och hon vänder sig till dem som har ett tydligt feministiskt engagemang i sitt musicerande. Det handlar om normer och kön.

Konferensen Gender and Music, där hon för första gången presenterade ett paper, passar väl in i hennes projekt.

– Här har alla en gemensam nämnare, här kan jag känna att det jag gör är viktigt och har en plats. Det ger både inspiration och hjälp. Och det är särskilt stort med närvaron av flera personer som gjort så mycket för det här forskningsfältet.

Text och foto: Lars Westberg