Hur kan vi minska fördomar mot invandrare?

Hur och varför uppstår fördomar bland ungdomar? Det har Örebroforskaren Marta Miklikowska fått tre miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka.

Marta Miklikowska.

– Den senaste tidens tillströmning av invandrare till Sverige skapar utmaningar. Till exempel främlingsfientliga åsikter, som har negativa effekter på hela samhället, säger Marta Miklikowska, forskare i psykologi vid Örebro universitet.

För att kunna motverka fördomar måste vi förstå hur de uppkommer. Vilka faktorer påverkar utvecklingen av fördomar hos ungdomar och hur går den påverkan till?
Örebroforskaren ska till exempel undersöka vilken roll föräldrar och skolan spelar.

– Dessutom ska jag undersöka relationen mellan individuella faktorer, som till exempel empati och ungdomars fördomar, säger Marta Miklikowska.

Vid Örebro universitet finns redan en stor databas som sträcker sig över sex år och omfattar över 4000 ungdomar mellan 13 och 20 år och deras föräldrar.

– Just frågor om främlingsfientliga åsikter och hur de uppstår har studerats lite och därför kommer projektet främja både teori och forskning. Dessutom är målet att resultaten ska leda till riktlinjer för interventionsprogram, som kan minska fördomar mot invandrare.