Färre forskare får stöd för att omvandla goda idéer till företag som gör nytta i samhället

Anna Ragén

Anna Ragén, VD för Örebro universitet Holding AB, vill väcka debatt i Almedalen eftersom hon ser att det skett en förskjutning och färre forskare får stöd från inkubatorerna.

Inkubatorer skapades för att underlätta för forskare att omvandla bra idéer till företag – för att idéerna ska komma till nytta i samhället. Nu visar en rapport, som Innovationskontoret Fyrklövern tagit fram, att allt färre idéer från akademin får stöd eftersom det ofta tar lång tid innan de blir lönsamma. I förlängningen kan det leda till att forskare får svårare att hjälpa till att lösa viktiga samhällsproblem.

Besök gärna seminariet i Almedalen som anordnas av Innovationskontoret Fyrklövern och Entreprenörskapsforum:
5 juli kl 13:30 – 15:00
Wisby Strand Congress & Event
Donnersgatan 2, Visby

– Om utvecklingen fortsätter finns en risk att det bara blir de snabbväxande, kortsiktiga idéerna, som kommer från näringslivet och egentligen klarar sig själva, som plockas upp av inkubatorerna, säger Anna Ragén, chef för Externa relationer vid Örebro universitet och VD för Örebro universitet Holding AB.

Under 2015 utvärderades 4500 affärsidéer och 400 projekt antogs och fick hjälp av inkubatorer för att växa och bli lönsamma företag. Innovationskontoret Fyrklövern, som består av Örebro universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitet och Mittuniversitetet, insåg att trots att de fick fler idéer än tidigare från forskare så minskade antalet idéer från akademin som antogs av inkubatorerna. De bestämde sig för att undersöka detta och beställde en rapport av Entreprenörskapsforum.

Idéer från akademin slås ut

Rapporten, som docent Olof Ejermo vid Lunds universitet har sammanställt, visar att tyngdpunkten i bedömningen blir allt mer privatekonomisk istället för samhällsekonomisk och då slås idéer från akademin ut. Idéer bedöms till exempel utifrån om de kan bidra till den regionala ekonomin men också utifrån om de kan ge internationell tillväxt.

– Styrningen av dagens inkubatorer säger att idéer som ska antas till inkubatorerna ska kunna bli ett tillväxtbolag inom 3 år. Men det kan ta 8-10 år för en idé från akademin att blomma ut. Om målet är att ett bolag ska omsätta 20-30 miljoner inom några år då platsar inte de idéer som inkubatorerna faktiskt skapades för att ta hand om, säger Anna Ragén.

Hon har arbetat under många år med detta och berättar att det har skett en förskjutning. Inkubatorerna har fått nya krav att leva upp till och deras uppdrag har breddats från kommersialisering av forskningsresultat till utvecklingen av kunskapsintensiva affärer med hög tillväxtpotential.

Staten måste stå för det långsiktiga

Det har lett till att idéerna från näringslivet har stigit medan akademins andel av idéer som går vidare till inkubatorer sjunkit från cirka 50 procent 2011 till 35 procent 2014.

– Om vår innovationskedja ska hålla måste vi uppmärksamma detta. Staten måste stå för det långsiktiga. Det finns inga andra som kommer gå in och ta den rollen. Det finns goda idéer inom akademin men de platsar inte om ingen är beredd att satsa långsiktigt. Och om inte inkubatorernas resurser finns att tillgå för akademin blir det svårt att få ut idéerna, säger Anna Ragén.

Olof Ejermo varnar i rapporten för att om idéerna från akademin inte tas tillvara finns det en risk att akademin själva påverkas mot en mindre samhällstillvänd forskning och att forskare inte prioriterar att föra ut forskningen i samhället.

Text: Linda Harradine
Foto: Ulla-Carin Ekblom