Internationell utmärkelse till psykologiprofessor

Håkan Stattin

Professor Håkan Stattin har tilldelats utmärkelsen The International Society for the Study of Behavioral Development 2016 Distinguished Scientific Contribution Award vid en konferens i Vilnius, Litauen.

Utmärkelsen delas ut vartannat år till en forskare vars vetenskapliga meriter har skapat nya empiriska och teoretiska arenor för studier av människors utveckling. Bakom utmärkelsen står den internationella forskningssammanslutningen ISSBD (International Society for the Study of Behavioural Development) som har till uppgift att främja vetenskaplig forskning om mänsklig utveckling under hela livscykeln. ISSBD har medlemmar i över 60 länder runt om i världen.

Glädjande utmärkelse

– Den här utmärkelsen är jag glad för, säger Håkan Stattin som är professor i psykologi och arbetar inom forskargruppen Center for Development Research (CDR). Den ges till en person, men en forskare gör ingen sommar. Det är sällan forskare arbetar ensamma inom mitt forskningsområde. Det är snarare så att forskningen görs i en bredare forskningsmiljö. I den miljön finns det orädda forskare som vågar tänka nytt teoretiskt. Det finns spetskompetens på metodologi- och statistikområdet och det finns en större grupp personer som är involverade i planering, datainsamling och diskussioner. Om en studie passerar genom det nålsöga som finns i de kritiska diskussionerna på seminarierna, då är det en bra chans att den kommer att publiceras.

Samarbete kring utvecklingspsykologi

– Vi samarbetar alltid i olika formationer i CDR, säger Håkan Stattin, så den här utmärkelsen reflekterar nog bättre kvaliteten i de vetenskapliga arbeten som vi alla samarbetar kring inom utvecklingspsykologi än en enskild persons. Vi har varit framgångsrika med att publicera våra vetenskapliga studier i tunga journaler. Det har lett till att studierna ofta citerats. Det har också lett till att vi fått viktiga kontakter och samarbetspartners i andra länder. Nästan hälften av våra studier gör vi tillsammans med forskare som arbetar på andra europeiska och amerikanska universitet – via Skype och e-post.