Ja från styrelsen till Johan Schnürer som ny rektor

Johan Schnürer

Johan Schnürer

Ett spännande uppdrag som jag nalkas med ödmjukhet och stor förväntan, säger Johan Schnürer efter dagens besked om att han föreslås som ny rektor för Örebro universitet.

Universitets styrelse har nu avslutat sin del i arbetet med att rekrytera en ny rektor efter avgående Jens Schollin. Det slutliga beslutet fattas av regeringen. När är inte klart, men den nye rektorn ska börja sitt uppdrag första juli i år.

Johan Schnürer är professor i mikrobiologi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har där varit vicerektor för samverkan i sex år och innan dess prefekt under 14 år.

– Jag blev tillfrågad om uppdraget som rektor för Örebro universitet vilket var mycket hedrande. För mig som kommer från ett naturvetenskapligt universitet är det spännande att komma till ett universitet med en sådan bredd och vilja att samverka över ämnesdisciplinerna, säger han.

Johan Schnürer ser en framtid för forskning och utbildning som kräver allt mer av just samverkan – humanistiska ämnen, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och teknik tillsammans.

– Det finns så mycket vi kan åstadkomma om man jobbar över ämnesgränserna och vid Örebro universitet är förutsättningarna extra goda.

Johan Schnürer är som person en bild av detta mångdisciplinära synsätt.

– Jag valde naturvetenskaplig linje på gymnasiet eftersom den gav störst valmöjligheter men var egentligen lika road av filosofi, historia och engelska som av biologi och kemi.

Uppvuxen i Örebro

Valet att sedan studera mikrobiologi vid Uppsala universitet var kanske mer av en slump. Men ändå inte riktigt:

– Jag pryade på bakteriologen på Regionsjukhuset i Örebro och hade med mig en positiv bild därifrån som påverkade hela min yrkeskarriär.

Johan Schnürer kom till Örebro som femåring och tog studenten på Risbergska skolan innan han flyttade till Uppsala. Hans forskning på SLU har handlat om mikrosvampars biologi, interaktioner och biotekniska tillämpningar i livsmedel och foder.

Johan Schnürers syn på samarbete över disciplinerna som en väg framåt för forskning och utbildning ställer krav på ledarskapet.

– Universitet är extremt komplexa organisationer och jag tror på lagarbete och att kunna delegera, men också på att dra tillbaka delegationer om det inte fungerar. Som rektor kan jag delegera befogenheter men egentligen aldrig ansvar, säger han och anser att en strävan mot ständigt ökad kvalitet måste driva forskningen, utbildningen och administrationen.

Johan Schnürer kommer att veckopendla till Örebro från sitt hem i Uppsala. Hans fru Anna är också professor på SLU och hemma finns två barn, 19 och 13 år, medan den äldsta dottern, 21 år, flyttat hemifrån.

Text och foto: Maria Elisson