Jeff Hearn hedersdoktor i Lund

Professor Jeff Hearn vid Örebro universitet har blivit utsedd till hedersdoktor vid Lunds universitet för att han är ”världsledande inom studier av män och maskulinitet” enligt motiveringen, och att hans forskning är av ”intresse för de flesta samhällsvetenskapliga ämnen liksom för nya tvärvetenskapliga ansatser vid Lunds universitet”.

Jeff Hearn

Sociologen Jeff Hearn är gästforskningsprofessor vid humanistiskt-samhällsvetenskapliga fakulteten vid Örebro universitet och verksam inom genusvetenskap vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. För honom är hedersdoktoratet i Lund är mer än en guldring och lagerkrans:

– Det är en personlig ära för mig givetvis, men betyder mer. Det visar också uppskattning för den forskning som bedrivs vid Örebro genusvetenskap mer generellt.  Lunds universitet har stort intresse att inleda forskningssamarbete med mig och professor Liisa Husu. Vi har tidigare föreläst på Lunds uppskattade ledarskapsprogram AKKA och ska också vara med och utveckla jämställdhetsarbetet inom universitetsledningen i Lund, säger han.

I motivationen från Lunds universitet lyfts Jeff Hearns produktivitet fram, som beskrivs som ”mycket imponerande”. Han är upphovsman till 620 publikationer och gav under förra året ut tre böcker, och tre böcker är på gång. En av den föregående höstens böcker, Men of the world, har redan kommit i en andra upplaga. Kommande böcker handlar om genus och åldrande, om fenomenet att lägga ut sexbilder på nätet för att hämnas på sina ex-partners, och om unga i Sydafrika och Europa.

Foto: Sakher Alattar