Kändismammor styr över andra mödrar

Natalia Krzyzanowska

Natalia Krzyzanowska, Örebro universitet

Kändismammor som bloggar om sitt liv med barnen. Här hittar Natalia Krzyzanowska, forskare i sociologi vid Örebro universitet, utryck för hur moderskapet kopplas till konsumtion. Hon presenterar resultat från sin forskning vid en internationell konferens på Örebro universitet.

Natalia Krzyzanowska jämför bland annat situationen i två grannländer:

– Polen och Sverige ligger nära rent geografisk men skiljer sig mycket åt. I Sverige har utvecklingen kommit långt i synen på kvinnor, så långt att vi här allt mer talar om pappornas ansvar för barnen. I Polen däremot definieras kvinnor som mödrar, även om kvinnan inte har barn. Alla kvinnors främsta uppgift är att ta hand om familjen.

Växande högerpopulism

Konferens om "Genus i den offentliga sfären" hålls i Örebro 7 till 8 december med deltagare från bland annat Danmark, Österrike, Polen, Sverige, Storbritannien, Sydafrika och Ungern, som representerar olika vetenskaper, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, språkstudier och statskunskap. Natalia Krzyzanowska är huvudarrangör.

Andra Örebroforskare som bidrar med sina resultat är Helen Andersson, Göran Eriksson, Kristin Ewins, Joachim Åström och Martin Karlsson. Ruth Wodak, hedersdoktor vid Örebro universitet, och idag verksam vid universiteten i Lancaster och Wien, ska ge sin analys av den växande högerpopulismen, med exempel från debatten om slöjor och österrikisk politik.

Berövar kvinnor makt

Natalia Krzyzanowskas ska prata om sin pågående forskning om moderskapet som det uttrycks i forum på internet och sociala medier.

– De bloggande kändismammorna driver linjen att en ständig konsumtion kan få helt vanliga mödrar att bli som de, kändisarna. Moderskapet blir en handelsvara och förstärker bilden av en neoliberal ekonomisk ordning. Denna mediabild är ett konsumtionsmönster som berövar kvinnor makt och förstärker skillnader i social status och klass, säger hon.

Den offentliga debatten om kvinnans roll skiljer sig stort mellan Polen och Sverige, konstaterar Natalia Krzyzanowska, och ser en del av förklaringen i historiska skillnader mellan länderna, men också i dagens samhälle.

– Kvinnor är underrepresenterade i medias rapportering i Polen och en offentlig uppfattning är till exempel att 30 procent kvinnor på valsedlarna betyder att de är jämställt mellan könen.

Natalia Krzyzanowska ser denna konferens som ett möjligt avstamp för ny forskning på Örebro universitet.

– Det kan bli början på en forskningsarena där fler discipliner kan mötas för att med olika metoder och fokus studera kombinationen genus och media, säger hon.

Text  och foto: Maria Elisson