Kartläggning visar att 30 forskar om våld på Örebro universitet

Kjerstin Andersson Bruck, Sofia Strid och Kerstin Nordlöf.

Kjerstin Andersson Bruck, Sofia Strid och Kerstin Nordlöf har arbetat med kartläggning av forskningen om våld på Örebro universitet

Det finns en omfattande forskning om våld, inom alla fakulteter på Örebro universitet. Nu är en kartläggning av resurserna klar och målet är att hitta nya former av samarbete, både internt och externt.

– Forskning om våld sker allmänt inom de traditionella ämnena. Örebro universitet skulle kunna profilera sig med bryta upp gränserna, för att bättre kunna förklara och förhindra våld i samhället, säger Sofia Strid, forskare i genusvetenskap och en av kartläggarna. I måndags var det officiell lansering av satsningen som fått namnet ”The Violence Hub”.

Tillsammans med Kjerstin Andersson Bruck, forskare i socialt arbete, har Sofia Strid hittat 30 forskare vid Örebro universitet som på något sätt granskar våld. Deras verksamhet har sedan sorterats in i åtta teman som i sin tur grupperats i tre huvudkategorier. Det handlar om våld som riktas mot specifika grupper, som till exempel barn, kvinnor och etniska minoriteter. Här ingår sexuellt våld och våld i nära relationer. En andra huvudgrupp innefattar våld mellan grupper, inom idrott och i extrema miljöer. Här finns våldet kopplat till maskulinitet.  En tredje huvudkategori handlar om policy och hur olika institutioner som skola, psykiatrisk tvångsvård och rättsväsendet hanterar våld.

Kurs i kvinnofrid ett undantag

Under rubriken för varje tema finns upplysningar om projekt, forskare, samarbeten och undervisning. Om kartläggningen visar på en mångfald av forskning så är utbudet av utbildning mycket begränsat, och splittrat på enstaka föreläsningar.  Med ett undantag – kursen ”Kvinnofrid” på 15 poäng.

– Att det inte finns fler kurser med kritiska perspektiv på våld är ett oerhört slöseri med den kunskap som finns hos örebroforskarna, säger Sofia Strid.

Kjerstin Andersson Bruck ser en ljusare framtid:

– Vår förhoppning är att denna kartläggning ska bidra till att utveckla utbudet av undervisning på Örebro universitet.

Två statliga utredningar förra året kom fram till samma sak: att utbildning om våld måste breddas och spridas. Även på europeisk, EU, och global nivå, FN, poängteras vikten av multidisciplinära samarbeten och nytänkande inom forskning om våld. Det finns alltså ett tryck uppifrån.

Seminarier i centrala Örebro

Förutom målet att koppla ihop forskarna på Örebro universitet med varandra och utveckla undervisningen, finns en konkret satsning som riktar sig till allmänheten och praktiker.  Under hösten ska 20 lunchseminarier hållas i centrala Örebro.

– Samverkan gör både forskning och utbildning bättre. Kvinnofridskursen är ett exempel på en utbildning som utvecklats i samarbete med det omgivande samhället, säger Sofia Strid.

Text och foto: Maria Elisson