Många doktorander ett skäl till att Örebroteknisten blir hedersdoktor

Håkan Håkansson, professor vid Handelshögskolan BI i Oslo, har utsetts till ny teknologie hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Håkan Håkansson har varit huvudhandledare för över 30 doktorander, av vilka flertalet blivit professorer och docenter bland annat vid Örebro universitet.

Håkan Håkansson

Håkan Håkansson

– Jag hade förmånen att tidigt bli en del av ett mycket aktivt nätverk av forskare med svenska, skandinaviska och internationella deltagare. Detta nätverk har innehållit väl etablerade forskare men inte minst aktiva och krävande doktorander. Och vi har vi kunnat genomföra omfattande empiriska undersökningar genom att vi haft tillgång till samarbetsvilliga och intresserade företag, säger Håkan Håkansson.

Promoveringen sker vid universitetets akademiska årshögtid den 13 februari.

Student på Teknis

Håkan Håkansson tog studenten på Teknis i Örebro 1967. Studierna fortsatte på Uppsala universitet där han doktorerade i företagsekonomi 1975 och året efteråt utsågs till docent. 1993 erhöll han en professur i företagsekonomi med inriktning på industriell marknadsföring. Sedan 2006 tillhör han Institutt for innovasjon og økonomisk organisering vid Handelshøyskolen BI i Oslo där han numera är verksam som professor.

Han är en av grundarna av IMP-gruppen, en sammanslutning av forskare inom marknadsföring och inköp. IMP-gruppen omfattar idag hundratals aktiva forskare internationellt.

I gränslandet

Håkan Håkansson har bidragit till att industriell marknadsföring utvecklats som forskningsfält och har också forskat i gränslandet mellan teknik, ekonomi och samhälle och bidragit till utvecklingen för dagens moderna civilingenjörsutbildningar med inslag av både teknik och ekonomi.

Han har skrivit böcker på förlag som Routledge, Wiley och Emerald och är sedan 1994 medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och erhöll 2010 the Herbert Simon Award för enastående vetenskapliga insatser. 2014 blev han ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.