Miljonstöd utvecklar Rapp

Rapp, det digitala verktyget för att följa upp nyopererade patienter, har genom två nya anslag tagit ytterligare steg mot en kommersialisering. Dels har man som ett av fyra företag fått en miljon kronor från innovationsprogrammet Bio-X, dels 500 000 kronor från Region Örebro län.

Ulrica Nilsson

Ulrica Nilsson

– Det här är mycket glädjande och innebär att vi kommer i gång snabbare med kommersialiseringen, säger professor Ulrica Nilsson vid Örebro universitet. Hon är forskaren bakom Recovery Assessment by Phone Points (RAPP). Systemet innebär att en nyopererad patient dagligen följs upp genom att  besvara 24 frågor om till exempel smärta, illamående, sömnsvårigheter och dessutom får möjlighet till en direkt kontakt med vården.

Tester är igång

– Vi är igång med forskningsdelen där patienter  testar och utvärderar systemet, som de sköter via sina mobiltelefoner. Vi räknar med att börja på kommersiell bas i höst.

Pengarna från Bio-X kommer från en utlysning där projekt med nya smarta hjälpmedel för att förbättra vårdresultatet för enskilda patienter har fått söka stöd. Rapp blev ett av fyra företag som får stöd.

– Det innebär inte enbart pengar utan också stöd under ett år med marknadsföring och affärsplaner, säger Ulrica Nilsson.

Närmare två miljoner dagkirurgiska ingrepp sker inom svensk sjukvård varje år. När patienter får möjligheter att rapportera om sitt tillstånd när de kommit hem kan vården för bättras och samtidigt samlas stora datamängder in. Här ser Ulrica Nilsson en fortsättning av forskningen.

Kan bli förebyggande

– När vi får reda på vilka besvär eller komplikationer patienter drabbas av i samband med operationer, kan vi i framtiden skapa system som kan förutse vilka patienter som är i riskzonen och kan med den kunskapen börja arbeta förebyggande, säger hon.

Pengarna från Region Örebro län är ett statligt stöd till regionala investeringar och här handlar det om en halv miljon till produktutveckling.

Den vetenskapliga utvecklingen av Rapp sker vid Örebro universitet med IT-företaget Nethouse som stöd för den tekniska utvecklingen.

Text: Lars Westberg